Nižší náklady na energie a snížené emise jsou pouze některé z výhod nízkoteplotního asfaltu.

PĚNOASFALT

Společnost Ammann se nezaměřuje jen na jednu metodu zavádění příměsí a pěnové živice. V úvahu je nutné vzít o mnoho více faktorů. Ovlivněn je celý proces, tj. nejprve sušení při nízké teplotě, na které navazují konkrétní sekvence míchání a zavedení recyklovaných materiálů.

Výhody

 • Nižší výrobní náklady
 • Bezpečnější pracovní prostředí pro stavební dělníky
 • Snížené emise na staveništi
 • Nižší emise CO2 ze zařízení
 • Pokládka nevyžaduje nové vybavení; lze použít ty samé finišery i válce

 

NABÍDKOVÁ ŘÍZENÍ

Pěnoasfalt splňuje požadavky na kvalitu horkého kameniva. Specifikace asfaltu a pokládky zůstávají stejné. Za dodržení doporučených postupů lze použít stejné laboratorní zkoušky a procesy.

Mnoho zemí v současnosti pracuje na národních projektech zaměřených na začlenění nízkoteplotního asfaltu do norem. Dokud nebudou zavedeny, je důležité ověřit, zda nabídková řízení výslovně umožňují použití nízkoteplotního asfaltu.

Výroba nízkoteplotního asfaltu je vzhledem k tomu, že nižší teploty míchání způsobují menší oxidaci živice obsažené v RA, zcela slučitelná s použitím regenerovaného asfaltu. Díky menšímu stárnutí čerstvé živice během procesu míchání lze od asfaltového povrchu očekávat zlepšené vlastnosti při nízké teplotě.

Pěnová živice je v některých zemích používána k pokládce rovněž díky vyšší zhutnitelnosti asfaltu.

Výhody

 • Stejná kvalita produktu jako u horkého asfaltu
 • Stejné recepty jako u horkého asfaltu
 • Stejné pokyny k použití jako u horkého asfaltu
 • Stejné zkušební postupy
 • Méně emisí na staveništi
 • Méně emisí CO2 ze zařízení
 • Významně nižší spotřeba paliva

POKLÁDKA

Rozdíly mezi teplými a běžnými směsmi se projevují při pokládce asfaltu.

Proces pokládky a hutnění závisí na použité nízkoteplotní technologii. Například pěnovou směs lze hutnit delší dobu, zatímco směsi na bázi vosku tvrdnou rychle.

Snížením živičných výparů a zápachu se významně zlepšily podmínky pro pracovníky na staveništi. Snížení teploty asfaltu o 10 °C obvykle omezuje emise na staveništi na polovinu. Snížení o 50 °C tak znamená omezení emisí zhruba o 95 %.

Výhody

 • Stejná kvalita produktu jako u horkého asfaltu
 • Nižší emise na staveništi
 • Nižší emise CO2 ze zařízení
 • Pokládka nevyžaduje nové vybavení; lze použít ty samé finišery i válce

VÝROBA

Společnost Ammann je přesvědčena, že budoucnost spočívá v nízkoteplotním asfaltu. Ve spolupráci se zákazníky a laboratořemi jsme vyvinuli proces Ammann Foam.

Proces je založen na pěnění asfaltu vodou a je prováděn v kontinuálních a šaržových obalovnách. Ammann Foam nevyžaduje žádné chemické přísady a výrobu lze zajistit i přizpůsobením stávajícího zařízení s minimálním úsilím.

Proces začíná načerpáním horkého asfaltu do pěnového generátoru. Do asfaltu je pod vysokým tlakem vstřikována studená voda bez jakýchkoliv chemických přísad a s asfaltem smíchána. Tato směs vody a asfaltu je poté protlačena výpustí. Jakmile směs opustí pěnový generátor, voda se začne rozpínat, a vznikne tak tzv. pěnoasfalt.

Výhody

 • Ohřev surového kameniva na cca 115 °C
 • Perfektní směs asfaltu a kameniv
 • Hutnění asfaltu při nízkých teplotách
 • Pěnový generátor lze integrovat do kontinuálních a šaržových obaloven
 • Možnost modernizace stávajících obaloven

  

PĚNOVÝ GENERÁTOR

Instalace zařízení pro výrobu pěnoasfaltu umožňuje rozšíření produktového portfolia vaší obalovny. Pěnový generátor od společnosti Ammann umožňuje napěnění různých tvrdostí silničního i polymerem modifikovaného asfaltu.

Kromě toho lze pěnový generátor použít také k výrobě studených podkladů s 100% podílem recyklovaných materiálů. To znamená, že použití pěnoasfaltu optimálně doplňuje dávkování recyklátu do míchacího zařízení.

 

DISKONTINUÁLNÍ PROCES (ŠARŽOVÝ)

V první fázi míchání je hrubé kamenivo vsypáno do míchacího zařízení. Pěnoasfalt je přiváděn do dvouhřídelového lopatkového míchacího zařízení tryskou tak, že hrubé kamenivo obaluje při teplotě zhruba 100 °C. Do míchacího zařízení je poté přivedeno zbývající kamenivo a pojivo.

 

KONTINUÁLNÍ PROCES

Pěnoasfalt je přiváděn do míchacího zařízení spolu s kamenivem o teplotě zhruba 100 °C. Intenzivní mísicí pohyby nepřetržitě běžícího dvouhřídelového lopatkového míchacího zařízení poté zajistí vynikající obalení veškerého kameniva.

 

REFERENCE

HANS WEIBEL AG, PĚNOVÝ PROCES

1500 TUN NÍZKOTEPLOTNÍHO ASFALTU PRO ŠVÝCARSKÉ SILNICE

V roce 2010 společnost Hans Weibel AG položila 1 500 tun nízkoteplotního asfaltu na bázi procesu WAM Foam ® na rušné kantonální silnici u švýcarského města Koppigen v oblasti Emmental. Použitý materiál ACT 22 N W - ecophalt ® byl položen jako základní a obrusná vrstva.

Asfalt byl vyroben 40 kilometrů od staveniště, ve městě Oberwangen. Obalovna asfaltových směsí Universal NG 320 s teplým dávkováním regenerovaného asfaltu obsahuje dvouřadou mísicí věž, 4 tunové míchací zařízení Amix a pěnoasfaltové zařízení pro výrobu nízkoteplotního asfaltu.

Výhody použití nového typu asfaltu se projevily ihned po zahájení výstavby. Na staveniště dorazil o teplotě okolo 110 °C a byl hutněn použitím válce AV 95-2 při teplotě pod 80 °C. Práce na staveništi tak vzhledem k minimálnímu teplu vyzářenému asfaltem a sníženým asfaltovým výparům byla i přes vysoké letní teploty pohodlná.

Analýza vzorků z jádrových vrtů ukázala, že asfaltový povrch má požadovaný stupeň zhutnění ve všech měřených bodech i navzdory náročné logistické situaci. Krátce po posledním přejezdu válce byly zahájeny práce na vodorovném dopravním značení a druhý den ráno byl na silnici vpuštěn veřejný provoz.

 

CAMANDONA SA INSTALUJE PĚNOVÝ GENERÁTOR

MODERNIZACE OBALOVNY ASFALTOVÝCH SMĚSI

Zhruba 8 000 m² nízkoteplotního asfaltu bylo položeno na parkovišti sídla mezinárodní korporace u švýcarského města Lausanne. Mimo technologii pěnoasfaltu byl v projektu rovněž využit systém dávkování recyklátu firmy Ammann s 40 % regenerovaného asfaltu.

Při nízkoteplotním výrobním procesu prostřednictvím Ammann Foam je běžný asfalt napěněný malým množstvím vody. To zajišťuje stejné obalení kameniva, jakého je dosaženo u horkých směsí.

Pěnoasfalt umožňuje snížení výrobní teploty asfaltu na cca 115 °C. Hlavní výhody: nižší spotřeba energie, menší tvorba CO2 zařízením a významně snížené emise na staveništi.

Nízkoteplotní asfalty na bázi pěnové živice lze pokládat stejným způsobem jako běžné horké směsi. Nejdůležitější je však možnost snížení hutnicí teploty na staveništi, čímž lze zajistit dostatečnou dobu pro dosažení řádného zhutnění.

Obalovna asfaltových směsí z 90. let byla modernizována prostřednictvím pěnového generátoru firmy Ammann. Pěnový generátor je zcela integrovaný do řídicího systému zařízení as1. Kromě pěnového generátoru obalovna ve městě Daillens obsahuje také sušič regenerovaného asfaltu s různými rychlostmi otáčení. Tímto způsobem nekondenzují výpary a filtr dosahuje svého maximálního výkonu, a to i při nízkých výrobních teplotách.

 

BERAG AG, PĚNOASFALT NA ŠVÝCARSKÝCH SILNICÍCH

PĚNOASFALT VE ŠVÝCARSKÝCH HORÁCH

Výchozí pozice
Staré štěrkové silnice vyžadují značnou a nákladnou údržbu. Přístupové cesty farem Andrease Kilchera a Christiana Zbindena nebyly výjimkou.

Výstavba dvou asfaltových cest ve spolupráci s inženýrskou společností Keller AG byla schválena po inspekci provedené oddělením strukturálních vylepšení a výroby bernského úřadu pro zemědělství a přírodu. Použitý asfalt byl vyroben prostřednictvím technologie Ammann Foam šetrné k životnímu prostředí.

Farma „Studerli“
Ta byla vskutku výzvou. Farma Christiana Zbindena se nachází v půli kopce v Sangernbodenu. Tamější klikatá cesta je značně strmá. Plán projektu musel zohlednit několik faktorů, včetně převozu hospodářských zvířat, neboť majitel farmy v létě vozí stádo nahoru do Alp. „Na farmě je poté větší klid,“ říká majitel farmy. A to je ideální čas na výstavbu asfaltové cesty.

Farma „Ottenleuebad“
Krávy Andrease Kilchera byly převezeny do Alp o týden dříve, a stavební firma Walo Bertschinger AG tak začala nejprve touto farmou. Cílem byla pokládka asfaltu na přístupové cestě a dvoře. Andreas Kilcher se svou ženou přesně věděli, jak by farma podle nich měla vypadat. Asfalt byl proto položen až kˆ terase. Komplikací byla zde skutečnost, že asfalt na dvoře musel být pokládán vzhledem k prostorovým omezením manuálně. Ani to však nebyl problém.

Asfaltový povrch dvakrát šetrnější k životnímu prostředí
Na obou cestách byl položen asfalt na základě Ammann Foam, šetrný k životnímu prostředí. Povrch ACT 22 L s pěnoasfaltem vyniká tím, že je vyráběn při teplotě pouze okolo 115 °C a lze ho pokládat při teplotách ještě nižších. Běžný asfalt typu B160/220 byl napěněn v obalovně Universal S ve městě Rubigen.

Procesem bylo vytvořeno zhruba o 750 kg méně emisí CO2 už jen díky snížení teploty. K tomu všemu byl asfaltový povrch vytvořen za použití 50 % regenerovaného asfaltu. Udržet teplotu asfaltu na konstantní teplotě 115 °C bylo díky kombinovanému dávkování horkého a studeného regenerovaného asfaltu snadné.

Asfaltový povrch přesně odpovídal specifikacím. To bylo umožněno moderní technologii obaloven a řídicím softwarem as1 firmy Ammann.

Výsledek byl vskutku působivý. Asfaltový povrch je hladký a konečné složení splňuje požadavky na kvalitu. Ke konci projektu bylo na každé farmě položeno 150 tun (2 000 m2) asfaltu bez stopy emisí na místě díky nízké teplotě pokládací teplotě.

PROHLÁŠENÍ

Názory na nízkoteplotní asfalt

Prohlášení úřadu

Úřad pouze stanovuje šířku silnice a tloušťku vrstvy. Od použité směsi pouze vyžadujeme, aby splňovala určená technická kritéria. Způsob splnění těchto kritérií již necháváme na dodavateli. Pokud je využito více regenerovaného asfaltu v kombinaci s nízkoteplotním asfaltem a snížena výrobní i pokládací teplota, tím jedině lépe. Přístupové cesty, jako jsou tyto, podléhají vysoké námaze. Ve Švýcarsku je maximální zatížení na nápravu 11,5 tun rozložené na dvě kola. Farmáři obvykle jezdí se svými stroji po stejných stopách. Tím vznikají prohloubeniny podobné těm na dálnicích a může docházet mj. k aquaplaningu. Asfaltový povrch přístupových cest tak musí prokázat určitou stabilitu.

Hans Büttikofer, oddělení strukturálních vylepšení a výroby bernského úřadu pro zemědělství a přírodu.

 

Prohlášení stavebních společností

Zjistili jsme, že asfaltový povrch lze položit a hutnit běžnými metodami. Pokud je pokládka možná i v tomto náročném terénu, je možná kdekoliv.

Peter Schmutz, výkonný ředitel společnosti Walo Bertschingerˆ AG. www.walo.ch

Tento asfalt volíme díky jeho vyšší viskozitě. Pokládka asfaltu na svahu shora dolů je obtížná a náročná. S pěnoasfaltem se však pracovalo velmi dobře.

Stefan Lack, vedoucí stavebního týmu ve společnosti Walo Bertschinger AG. www.walo.ch

Pokládací práce jsou díky menšímu množství výparů a pachů mnohem snesitelnější.

Beat Messerli, mistr ve společnosti Walo Bertschinger AG. www.walo.ch

 

Prohlášení majitelů obaloven

Nízkoteplotní povrchy představují budoucnost. Použitím technologie pěnoasfaltu dosahujeme úspor až 1,5 kg topného oleje na tunu asfaltu. Podařilo se nám snížit emise CO2 během pokládání v Koppingenu až o 7,5 tun, a přispět tak k trvale udržitelné výstavbě silnic. S kvalitou vyrobené asfaltové směsi nejsou žádné problémy a splňuje veškeré požadavky příslušné normy jak během výroby, tak po dokončení pokládky. Výstavba v Koppingenu byla pozitivní a slibná zkušenost. Jsme přesvědčeni, že nízkoteplotní povrchy budou v asfaltovém průmyslu a v silničním stavebnictví průlomové.

Samuel Probst, manažer ve společnosti Belagswerke Hans Weibel AG, Oberwangen ( Švýcarsko). www.weibelag.com

Tuto technologii jsme prostřednictvím strojů i manuální práce aplikovali na více než 60 000 m² asfaltového povrchu. Recyklace asfaltu a pěnoasfalt se navzájem ideálně doplňují.

Manuel Kellenberger, Asphalt Technology Camandona SA ( Švýcarsko). www.camandona.ch

Nízkoteplotní asfalt vyrobený za použití pěnoasfaltu je šetrný k životnímu prostředí a přitom na stavební průmysl nemá jakýkoliv nežádoucí vliv.

Ivan Baumann, vedoucí prodeje a vývoje ve společnosti Berag. www.beragrubigen.ch

 

Prohlášení laboratoře

Ochrana životního prostředí je dle mého názoru velmi důležitá. Jakákoliv metoda přispívající k ochraně životního prostředí má proto velký význam. V našich laboratořích zkoumáme obalovnami vyrobené směsi. Naše výrobní analýzy nevykazují z hlediska hutnění, pórovitosti, životnosti, hladkosti atd. žádné rozdíly mezi studeným a horkým asfaltem. Jsem přesvědčen, že pěnoasfalt představuje díky úsporám energie tu správnou cestu. Nezapomínejme, že směs je o 30–40 °C chladnější než směs horká. Tento teplotní rozdíl poté znamená menší množství spáleného topného oleje.

Felix Solcá, vedoucí laboratoře stavebních materiálů. www.baustofflabor.ch

 

Prohlášení výrobce obaloven

Obalovna asfaltových směsí spotřebovává nejvíce energie ohřevem kameniva. Pokud se nám podaří snížit teplotu, můžeme významně přispět ke snížení nákladů a spotřeby zdrojů.

Andreas Biedermann, odborník na nízkoteplotní asfalt u společnosti Ammann. www.ammann.com

Pěnoasfalt umožňuje výrobu a pokládku nízkoteplotního povrchu. Recept a kvalita směsi se neliší od horkého asfaltu. Každý aspekt asfaltového povrchu splňuje normativní požadavky.

Roger Fierz, procesní inženýr společnosti Ammann. www.ammann.com

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close