Úsilí společnosti Ammann v oblasti udržitelnosti je často zřejmé na první pohled. Jedna z našich řad obaloven asfaltových směsí například obsahuje slovo „recyklace“ přímo v názvu.

Jindy není souvislost tak zjevná – to však neznamená, že je zanedbatelná. Příkladem je technologie, která umožňuje dosáhnout požadovaného zhutnění asfaltu při menším počtu přejezdů válce, což přispívá ke snižování emisí ze spalování paliv. Cítíme však rostoucí naléhavost potřeby vyvinout větší úsilí v zájmu zdraví planety. Udržitelnost je již nyní v centru našeho zájmu a bude tomu tak i v budoucnosti.

Abychom ve společnosti Ammann dosáhli udržitelnosti, budeme:

  • Maximalizovat bezpečné a udržitelné výrobní postupy a zároveň budovat ekologické závody a stroje.
  • Spolupracovat s ekologicky zaměřenými balicími a přepravními službami.
  • Vyvíjet obalovny asfaltových směsí, které maximalizují využití recyklovaných materiálů.
  • Poskytovat zařízení a stroje, které snižují emise nad rámec stanovených požadavků.
  • Rozšiřovat používání alternativních, ekologických paliv.
  • Využívat pokročilé technologie, které pomáhají zařízením a strojům pracovat efektivně a minimalizují spalování paliva a emise.
  • Snižovat objem olejů a dalších kapalin potřebných k provozu, a tím snižovat i požadavky na jejich likvidaci.