ACEecon

Systém ACEecon je vynikajícím příkladem technologie s významným dopadem na staveniště. Systém inteligentního hutnění firmy Ammann pro lehké stroje poskytuje obsluze údaje v reálném čase, které eliminují nutnost odhadování a zajišťují splnění cílů.