Nová technologie společnosti Ammann zaznamenává data o zhutnění na staveništi pro následnou analýzu, která vede ke zvýšení efektivity a kvality. Dokumentační systém Ammann (ADS) zaznamenává údaje naměřené systémem inteligentního hutnění ACEforce nebo ACEpro společnosti Ammann.

Systém ADS sleduje přejezdy strojů a průběh hutnění pomocí GPS. U každého jednotlivého přejezdu válce se zobrazuje dosažená tuhost materiálu (hodnota kB), teplota, rychlost válce a efektivní amplituda a frekvence. Systém zobrazuje (a zaznamenává) také datum, čas a místo zhutnění – s přesností na až 50 cm.

Všechna zaznamenaná data lze exportovat prostřednictvím individuální šablony zprávy ve formátu PDF nebo prostřednictvím souboru CSV pro další analýzu. Data ze stavby lze také zobrazit na mapě. Data lze prohlížet kdekoliv na mobilním zařízení nebo notebooku. K informacím můžete přistupovat také prostřednictvím aplikace.