ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Při používání naší internetové stránky můžete být požádáni o poskytnutí osobních informací. Vaše údaje zpracováváme podle zákonů o ochraně údajů a nepředáváme je třetím stranám. Jakékoli odpovědi na otázky se poskytují dobrovolně.

ODKAZY NA JINÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Odkazy na internetové stránky skupiny Ammann a/nebo aplikace vás mohou zavést mimo síť a systémy skupiny Ammann a skupina Ammann nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah, přesnost nebo fungování těchto internetových stránek jiných třetích stran. Odkazy se poskytují v dobré víře a skupina Ammann nemůže nést odpovědnost za jakoukoli následnou změnu internetových stránek jiných třetích stran, na kterou poskytujeme odkaz. Zahrnutí jakéhokoli odkazu na jiné internetové stránky neznamená jejich schválení skupinou Ammann. Důrazně vám doporučujeme, abyste se seznámili s právním oznámením a oznámením o ochranně osobních údajů všech stránek, které navštěvujete, a přečetli si je.

GOOGLE ANALYTICS

Tato internetová stránka používá internetovou analytickou službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookies“, což jsou textová pole umístěná ve vašem počítači, která internetové stránce pomáhají analyzovat, jak uživatelé stránku používají. Informace generované soubory cookie o použití internetové stránky (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a společností Google uchovávány na serverech ve Spojených státech amerických. Společnost Google bude tyto informace používat pro účely hodnocení vašeho používání internetové stránky, vytváření zpráv o aktivitě na internetové stránce pro obsluhu internetové stránky a poskytování dalších služeb, které se týkají aktivity internetové stránky a používání internetu. Společnost Google může tyto informace převádět i třetím stranám, pokud tak vyžaduje zákon, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude vaši IP adresu spojovat s žádnými jinými údaji, které společnost Google uchovává. Používání cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení svého prohlížeče, ale upozorňujeme, že pokud tak učiníte, nebudete možná moci využívat všechny funkce této internetové stránky. Používáním této internetové stránky souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely, které jsou uvedeny výše.

AUTORSKÉ PRÁVO A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Všechna práva příslušející k celému obsahu internetových stránek skupiny Ammann jsou majetkem skupiny Ammann nebo ostatních. Názvy a loga uvedená na internetových stránkách skupiny Ammann, která představují značky, jsou chráněna.
Obrázky vyhotovila skupina Ammann, fotopizza www.fotopizza.com

ODPOVĚDNOST

Jakákoli odpovědnost skupiny Ammann za přímé, nepřímé nebo následné škody z důvodu získání přístupu k prvkům a obsahu internetových stránek společnosti Ammann a jejich použití nebo nemožnosti přístupu na tyto internetové stránky, je vyloučena.
Technické změny výrobků zobrazených na obrázcích jsou vyhrazeny. Výrobek uvedený na obrázcích nemusí být vybaven podle vyobrazení. Ačkoli skupina Ammann vynakládá maximální péči, aby zajistila přesnost obsahu v době publikace, jakákoli odpovědnost, pokud jde o přesnost a/nebo úplnost informací, je vyloučena. Obsah a informace se mohou kdykoli měnit bez předchozího oznámení.
Společnost Ammann Switzerland AG nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích stran, které mohou být s těmito stránkami spojeny odkazem.

PRÁVNÍ OZNÁMENÍ

Tuto internetovou stránku provozuje:
Ammann Switzerland Ltd.
Eisenbahnstrasse 25
CH-4901 Langenthal
Phone +41 62 916 61 61
Fax +41 62 916 68 02
E-Mail: [email protected]

Společnost Ammann Switzerland Ltd. je právně zastupována podle zápisu v obchodním rejstříku.
Obchodní rejstřík: CH-053.3.000.619-3
DIČ: 119 937

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close