Ammann na Bauma 2022

Veletrh Bauma 2022 v Mnichově byl pro společnost Ammann jednoznačným úspěchem, stánek navštívily tisíce účastníků, kteří se chtěli dozvědět více o produktech a službách společnosti Ammann.

Hlavní Ammann téma výstavy znělo: “Udržitelnost. Produktivita. Konektivita.” Výrobky a služby na stánku odrážely tento závazek.

Veletrh skončil 30. října, ale obsah s informacemi o produktech a službách je i nadále k dispozici na adrese bauma2022.ammann.com. Webové stránky obsahují produktová videa, rozhovory, fotografie a tiskové zprávy.

Zástupci společnosti Ammann byli na veletrhu k dispozici pro diskusi o široké nabídce produktových řad, které zahrnují zařízení na výrobu asfaltu a betonu, lehkou techniku, stroje pro zhutnění zeminy a asfaltu a asfaltové finišery. Představena byla také řada technologií a služeb.

 

KONEKTIVITA

Návštěvníci stánku se mohli dozvědět více o ServiceLinku, digitálním telematickém nástroji pro správu dat, který zákazníkům poskytuje informace, které je nejvíce zajímají: polohu stroje, stav baterie a provozní hodiny. Přenos dat je automatický a přístup k informacím je možný pouhým kliknutím.

Ammann ServiceLink lze přidat k lehkým i těžkým hutnícím strojům, finišerům a dalším produktům – ať už byly vyrobeny společností Ammann nebo jiným výrobcem.

Volitelný dokumentační systém Ammann (ADS) zaznamenává data, která jsou měřena patentovanými systémy ACEforce nebo ACEpro Intelligent Compaction – společnosti Ammann. Data lze následně analyzovat a zlepšit tak efektivitu a kontrolu kvality – a ušetřit pojezdy stroje, což je nejvyšší přínos pro produktivitu.

Dalším nástrojem pro připojení je as1 Argon View, nové uživatelské rozhraní pro řídicí systém as1 pro obalovny a betonárky. Rozhraní poskytuje neustálé vizuální aktualizace o stavu výroby. Je intuitivní, což obsluze usnadňuje využití všech hodnot zařízení a zvyšuje efektivitu a produktivitu. Pomáhá také operátorům snadno sledovat celý výrobní proces.

 

UDRŽITELNOST

Iniciativa ECOdrop, která je zaměřena na udržitelnost, začíná maximalizací účinnosti motoru, což snižuje emise i náklady na palivo. Zahrnuje také změnu konfigurace klíčových systémů a součástí, aby se snížila spotřeba provozních kapalin potřebných k jejich provozu. To vede ke snížení nákladů na pořízení i likvidaci provozních kapalin.

Iniciativa nabízí také lepší přístup k servisním místům, což urychluje údržbu a zabraňuje nákladným únikům kapalin.

Strategie eMISSION, která je šetrná k životnímu prostředí, je integrována do nových produktů Ammann. Začíná snížením emisí – a zahrnuje účinnost, produktivitu a nižší nároky na údržbu, díky nimž jsou pracoviště ekologičtější a majitelé firem ziskovější.

  • Snížení emisí – Snižuje úroveň CO2 a dalších nečistot.
  • Zvyšování efektivity – Využívá digitální technologie ke zlepšení výkonnosti výrobků a řízení staveniště.
  • Elektrifikace – zahrnuje alternativní zdroje energie, mimo jiné elektřinu.

 

PRODUKTIVITA

Společnost Ammann uvedla na trh nový, vysoce pokročilý systém pro kontinuální řízení hutnění zeminy a asfaltu. ACEpro přebírá základní prvky z předchozích produktů a přidává k nim špičkové technologie.

ACEpro lze provozovat v automatickém režimu, kdy je amplituda a frekvence řízena a nastavována strojem na základě cílů zhutnění, měření a podmínek. Nastavení zlepšuje účinnost a kvalitu tím, že do půdy vysílá optimální sílu.

Obsluha může sledovat průběh v reálném čase a vyhodnocovat, kdy bylo zhutnění dosaženo.

BAUMA 2022