ELIMINACE PŘEJEZDŮ

Vaše požadavky na hutnění lze splnit při nejmenším možném počtu přejezdů. Zeminové a asfaltové hutnicí stroje firmy Ammann zajišťují požadovanou účinnost pomocí nejlepší technologie v tomto průmyslovém odvětví a schopnosti směrovat více síly přímo k cíli a mimo stroj. Výsledek: kvalitní výsledky po několika přejezdech a vyšší produktivita a rentabilita na staveništi.

Použití biopaliv

Stroje na spalování motorové nafty Ammann mohou využívat hydrogenovaný rostlinný olej (HVO), biopalivo vyrobené z odpadu, které snižuje emise CO2 až o 90 %.