PŘÍDAVNÉ MODULY AS1

Řídicí systém as1 pro betonárky poskytuje moduly, které vám umožní více přizpůsobit (a více využít) vaše zařízení.

ŘÍZENÍ ZAKÁZEK AS1

Tento plně integrovaný modul rozšiřuje základní systém řízení as1 o správu zakázek, která umožňuje plánování výroby a tvorbu dodacích listů.

Funkce

 • Zpracovávání objednávek
 • Plánování objednávek
 • Přehled výroby
 • Správa dodacích listů
 • Výměna dat dodacích listů s fakturačními systémy třetích stran K dispozici různá rozvržení dodacích listů

 

DYNAMICKÉ NASTAVENÍ PŘÍVODU RECYKLAČNÍ VODY AS1

S tímto modulem lze kliknutím myši dynamicky nastavit dodávání čerstvé a zadržované vody, aniž by se změnilo její celkové množství. Proces zajišťuje správné poměry.

Funkce

 • Dynamické nastavení přívodu vody

 

PODPISOVÝ TABLET AS1

Modul efektivně snižuje náklady na administraci a skladování. Umožňuje elektronické podepisování pro štíhlou výrobu, bezpapírové dodávky, eliminaci administrace dodávek a automatickou archivaci ve formátu PDF.

Funkce

 • Digitální podpis
 • Omezené papírování

 

DOPLNĚK AS1 PRO EXCEL

Doplňkový modul as1 pro Excel usnadňuje přenos dat z rozsáhlé databáze as1 k dalšímu zpracování prostřednictvím tabulkového programu Microsoft Excel. Základní verze as1 poskytuje rozsáhlé záznamy statistických údajů. Tento modul vám umožní vytvořit vaši vlastní vizualizaci pro další vyhodnocení dat. Data lze rovněž stáhnout a vyhodnotit offline. Modul poskytuje několik předdefinovaných databázových dotazů, jako např. statistiky výroby, spotřeba komponent, spotřeba RAP a další. Tyto údaje poté po vyhodnocení programem Excel mohou poskytnout důležité informace pro rozhodování.

Funkce

 • Stažení určených dat přímo do vaší databáze Excel
 • Nově vytvořená data lze snadno a kdykoliv integrovat pouhým kliknutím myši
 • Data obsažená v jediném důvěryhodném zdroji

 

PLÁNOVÁNÍ VZORKŮ AS1 – DOKUMENTOVANÁ KVALITA

Tento modul podporuje odběr vzorků dle EN13108-21/EN206. Poskytuje volně definovatelné plány odběru vzorků a skupiny receptů. Mimoto modul zahrnuje úrovně výkonu a poskytuje konzistentní dokumentaci a historii transakcí.
AS1 IMM

Modul as1 IMM je ideálním nástrojem pro plánování a monitorování údržby zařízení. Je zcela integrovaný do řídicího systému as1. Podporuje úlohy s pevnými časovými harmonogramy, popř. na základně skutečných provozních hodin nebo množství. Modul rovněž umožňuje zadání konkrétních akcí. Personál zařízení může vytvořit úlohy obsahující multimediální informace, jako jsou videa, obrázky či dokumenty, a poskytnout tak pracovníkům jasné instrukce. Mimoto lze vytvořit dokumenty s informacemi objednávek a cenami. Ty je poté množné přiřadit k jednotlivým úlohám, a vytvořit tak zprávu o skutečných a plánovaných nákladech na údržbu. Oznámení upozorňuje personál na nutnost provedení údržby.

Funkce

 • Seznam nadcházejících údržbových prací
 • Použití provozních hodin a výrobních množství z řídicího systému as1
 • Plánování pravidelné a jednorázové údržby
 • Sledování nákladů
 • Integrace detailních multimediálních pracovních instrukcí

 

AS1 LASTRADACONNECT

Modul as1 LASTRADAconnect integruje do provozu vašeho zařízení kontrolu kvality. Mezi jeho funkce patří automatický přenos receptu mezi laboratoří a výrobnou a přímý přenos návrhů pro zlepšení kvality z laboratoře k řídicímu personálu výrobny. Model umožňuje okamžitou analýzu výrobních údajů laboratorním technikem a integrované plánování inspekcí. Možností je také automatické připomenutí odběru vzorků. Vzorky odebrané ve výrobně mohou být registrovány přímo v řídicím systému. Ke každému vzorku je přiřazen elektronický kód. V laboratoři je poté prostřednictvím ručního skeneru možné vzorky identifikovat a přiřadit k odpovídajícím výrobním údajům. Procesy systému eliminují záměny a urychlují vyhledávání informací. Laboratorní a výrobní technici mohou registrovat a upravovat recepty směsí. Osobám odpovědným za kontrolu kvality jsou poskytnuty konzistentní a aktuální informace. Laboratorní technik může zadat návrhy ke zlepšení kvality přímo do receptu směsi. Tyto návrhy jsou poté zobrazeny v řídicím systému výrobny před spuštěním výroby.