ACEpro - ELIMINUJE POJEZDY STROJE A ZABRAŇUJE POŠKOZENÍ MATERIÁLŮ

Společnost Ammann je lídrem v oblasti inteligentního hutnění od roku 1998, kdy uvedla na trh první produkt ACE. ACEpro je nejnovější generací produktů Ammann Compaction Expert (ACE) – produktů, které se v terénu osvědčují již desítky let. Tato nová generace přebírá základní složky z předchozích produktů a zároveň je doplňuje o nejmodernější technologie.

Systém ACEpro, který umožňuje absolutní měření zhutnění, což znamená, že naměřenou hodnotu kB (MN/m) lze snadno korelovat s laboratorními měřeními. Na základě těchto měření a cílových hodnot zhutnění také automaticky upravuje frekvenci a amplitudu. Toto nastavení zvyšuje účinnost a kvalitu tím, že do půdy vysílá optimální sílu.

Žádný další displej není potřeba, protože ACEpro je plně integrován do centrálního displeje stroje.