MAXIMÁLNÍ PROVOZUSCHOPNOST

Peníze můžete vydělávat pouze v případě, že je vaše zařízení v činnosti. Společnost Ammann proto věnuje maximální úsilí tomu, abyste měli požadované díly kdykoliv k dispozici. Toto úsilí zahrnuje snadné objednávání online, které zabrání záměně a umožní sledování, a efektivní logistiku a dostupnost pro zajištění rychlého dodání dílů.

Servisní sady zajišťují, aby všechny díly nezávisle na velikosti byly tam, kde je potřebujete; nouzové sady zabraňují tomu, aby se malá nepříjemnost změnila ve velkou.

SADY DÍLŮ PODLÉHAJÍCÍCH OPOTŘEBENÍ

Některé stroje pracují s hrubými materiály v náročných aplikacích. Opotřebování je nevyhnutelné, ale prostoje lze omezit. Sady dílů zefektivňují výměnu dílů podléhajících opotřebení a snižují související náklady. Všechny nezbytné díly (velké i malé) jsou v jednom boxu, což usnadňuje organizaci a efektivitu a zajišťuje rychlé opětovné spuštění a provozování stroje.

SADY PRO OPRAVU

Sady pro opravu jsou k dispozici pro důkladnější opravy, typicky pro opravy, které vyžadují přepravu stroje ze staveniště. Sady pro opravu obsahují všechny díly – od největších komponent po nejmenší matice a šrouby – potřebné pro konkrétní opravu. Díky těmto sadám máte vždy vše po ruce, a nestane se tak, že jediný malý chybějící díl znemožní práci produktivního stroje.

SADY PRO ÚDRŽBU

Preventivní údržba je rozhodující pro efektivní provoz a životnost strojů. Čím je údržba snadnější, tím pravděpodobněji bude provedena. Sady pro údržbu zjednodušují práci. Díly týkající se konkrétního postupu údržby jsou v jednom boxu s jedním číslem dílu.

NOUZOVÉ SADY

Nouzové sady zabraňují tomu, aby se z malých nepříjemností staly velké problémy, které mohou zastavit stroj nebo i celé staveniště. Tyto sady obsahují díly, např. vypínače, pojistky a cívky ventilů, které lze snadno a rychle vyměnit, a přesto mohou způsobit významné problémy, pokud nefungují správně. Sady lze snadno vozit v kufru vozidla, a jsou tak v případě potřeby po ruce. Tuto práci může na staveništi zvládnout i pracovník s menšími technickými znalostmi. Opravy je možné provést přímo na staveništi a zaberou maximálně 2 hodiny.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close