MAXIMÁLNÍ PROVOZUSCHOPNOST

Peníze můžete vydělávat pouze v případě, že je vaše zařízení v činnosti. Společnost Ammann proto věnuje maximální úsilí tomu, abyste měli požadované díly kdykoliv k dispozici. Toto úsilí zahrnuje snadné objednávání online, které zabrání záměně a umožní sledování, a efektivní logistiku a dostupnost pro zajištění rychlého dodání dílů.

Servisní sady zajišťují, aby všechny díly nezávisle na velikosti byly tam, kde je potřebujete; nouzové sady zabraňují tomu, aby se malá nepříjemnost změnila ve velkou.

SADY DÍLŮ PODLÉHAJÍCÍCH OPOTŘEBENÍ

Některé stroje pracují s hrubými materiály v náročných aplikacích. Opotřebování je nevyhnutelné, ale prostoje lze omezit. Sady dílů zefektivňují výměnu dílů podléhajících opotřebení a snižují související náklady. Všechny nezbytné díly (velké i malé) jsou v jednom boxu, což usnadňuje organizaci a efektivitu a zajišťuje rychlé opětovné spuštění a provozování stroje.

SADY PRO OPRAVU

Sady pro opravu jsou k dispozici pro důkladnější opravy, typicky pro opravy, které vyžadují přepravu stroje ze staveniště. Sady pro opravu obsahují všechny díly – od největších komponent po nejmenší matice a šrouby – potřebné pro konkrétní opravu. Díky těmto sadám máte vždy vše po ruce, a nestane se tak, že jediný malý chybějící díl znemožní práci produktivního stroje.

SADY PRO ÚDRŽBU

Preventivní údržba je rozhodující pro efektivní provoz a životnost strojů. Čím je údržba snadnější, tím pravděpodobněji bude provedena. Sady pro údržbu zjednodušují práci. Díly týkající se konkrétního postupu údržby jsou v jednom boxu s jedním číslem dílu.

NOUZOVÉ SADY

Nouzové sady zabraňují tomu, aby se z malých nepříjemností staly velké problémy, které mohou zastavit stroj nebo i celé staveniště. Tyto sady obsahují díly, např. vypínače, pojistky a cívky ventilů, které lze snadno a rychle vyměnit, a přesto mohou způsobit významné problémy, pokud nefungují správně. Sady lze snadno vozit v kufru vozidla, a jsou tak v případě potřeby po ruce. Tuto práci může na staveništi zvládnout i pracovník s menšími technickými znalostmi. Opravy je možné provést přímo na staveništi a zaberou maximálně 2 hodiny.