VYUŽIJTE ODBORNOSTI FIRMY AMMANN

Společnost Ammann nabízí servisní balíčky zajišťující včasnou údržbu vašeho zařízení, jeho efektivitu a ochranu proti předčasnému opotřebení, které může být způsobeno špatnými servisními postupy.

K dispozici je celá řada technických servisních balíčků. Pokud si však přejete, zástupce firmy Ammann může navštívit vaši výrobnu a pomoci vám vytvořit plán, který perfektně padne vašim potřebám.

Údržbu a s ní spojené starosti můžete přenechat na nás.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Cílem tohoto programu je především udržet vaši výrobnu v provozu a produktivní. Mechanické servisní kontroly napomáhají k zajištění provozuschopnosti výrobny a odhalení potenciálních problémů, které se jinak mohou zhoršit. Úkon je prováděn 1x až 10x ročně v závislosti na vašich potřebách.

Výhody

 • Včasné odhalení problémů
 • Dokumentace kritických podmínek a doporučení nezbytných opatření
 • Okamžité opravení závad
 • Optimální doba provozuschopnosti
 • Zachování hodnoty zařízení

ELEKTRICKÁ KONTROLA

V některých provozech je obtížné odhalit potenciální problémy s elektroinstalací. Moderní měřicí přístroje použité k účelům této každoroční kontroly umožňují včasné odhalení a značně úspornější řešení. Kontrola pokrývá elektroinstalaci, řídicí skříně i rozvaděče.

Výhody

 • Neustálá informovanost o stavu elektroinstalace
 • Odhalení zdrojů potenciálních poruch a zabránění výrobních ztrát
 • Prodloužení doby provozuschopnosti výrobny
 • Znalí a zkušení pracovníci poprodejní podpory

KALIBRAČNÍ SERVIS

Řádná kalibrace je nezbytná pro konzistenci, a tím i kvalitu produktu. Každoroční servis zahrnuje vážicí systémy, průtokoměry, objemového dávkovače a měřicí sondy.

Výhody

 • Zajištění přesného měření
 • Splnění požadavků kontroly kvality na zkušební cykly
 • Bezproblémové dodržení současných norem
 • Eliminace možných chyb dříve, než dojde k poškození
 • Požadované inspekční a zkušební nástroje k dostání za rozumnou cenu
 • Společnost Ammann nabízí konzultaci i s ostatními výrobci a kalibraci jejich zařízení

ÚDRŽBA HOŘÁKU

Touto každoroční údržbou lze docílit úspor skrze nižší spotřebu energie, nižších celkových provozních nákladů a ochrany výrobny. Služba zahrnuje mimo jiné údržbu průmyslových hořáků a kontrolu sušicí jednotky, filtračního systému a systému pro odstraňování prachu.

Výhody

 • Řádné seřízení snižuje emise
 • Snížené náklady na paliva
 • Delší životnost hořáku
 • Snížená pravděpodobnost poruchy
 • Řádná funkčnost potrubí bubnu snižuje opotřebení pohonu bubnu

ŘEŠENÍ ONLINE

Odborníci firmy Ammann jsou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu připraveni pomoci poskytnout řešení, které vaši výrobnu udrží v provozu na optimální úrovni. Služba zahrnuje telefonní podporu a řešení problémů online. Rovněž je prováděna pravidelná dálková údržba.

ŘEŠENÍ NA MÍSTĚ

Údržbu na místě může provádět personál firmy Ammann. Odborníci navštíví vaši výrobnu, zkontrolují její vybavení a poskytnou užitečné rady, jak do budoucna zvýšit její efektivitu a životnost. Zahrnut je i servis veškeré elektroinstalace.

KONTROLA FILTRU

Tato komplexní kontrola zahrnuje výměnu komponent, zkoušku těsnosti filtračních vložek a čištění plynových komor. Kontrola zajišťuje optimální výkon filtru a delší životnost.

SPRÁVA ÚDRŽBY

Integrovaná správa údržby (Integrated Maintenance Management) firmy Ammann je program pro časové plánování nutné údržby. Program zajišťuje automatické připomínání plánovaných prací a nadcházejících termínů a rovněž ověřuje a dokumentuje zhotovení daných úkonů.

TRÉNOVÁNÍ OBSLUHY A DALŠÍ NOVÉ NABÍDKY

Na základě žádostí zákazníků vznikly nové programy technických služeb. Ty zahrnují trénování obsluhy, monitorování podmínek, broušení bubnu a otáčení hnacích válečků. Pro více informací nás kontaktujte.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close