VYUŽIJTE ODBORNOSTI FIRMY AMMANN

Společnost Ammann nabízí servisní balíčky zajišťující včasnou údržbu vašeho zařízení, jeho efektivitu a ochranu proti předčasnému opotřebení, které může být způsobeno špatnými servisními postupy.

K dispozici je celá řada technických servisních balíčků. Pokud si však přejete, zástupce firmy Ammann může navštívit vaši výrobnu a pomoci vám vytvořit plán, který perfektně padne vašim potřebám.

Údržbu a s ní spojené starosti můžete přenechat na nás.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Cílem tohoto programu je především udržet vaši výrobnu v provozu a produktivní. Mechanické servisní kontroly napomáhají k zajištění provozuschopnosti výrobny a odhalení potenciálních problémů, které se jinak mohou zhoršit. Úkon je prováděn 1x až 10x ročně v závislosti na vašich potřebách.

Výhody

 • Včasné odhalení problémů
 • Dokumentace kritických podmínek a doporučení nezbytných opatření
 • Okamžité opravení závad
 • Optimální doba provozuschopnosti
 • Zachování hodnoty zařízení

ELEKTRICKÁ KONTROLA

V některých provozech je obtížné odhalit potenciální problémy s elektroinstalací. Moderní měřicí přístroje použité k účelům této každoroční kontroly umožňují včasné odhalení a značně úspornější řešení. Kontrola pokrývá elektroinstalaci, řídicí skříně i rozvaděče.

Výhody

 • Neustálá informovanost o stavu elektroinstalace
 • Odhalení zdrojů potenciálních poruch a zabránění výrobních ztrát
 • Prodloužení doby provozuschopnosti výrobny
 • Znalí a zkušení pracovníci poprodejní podpory

KALIBRAČNÍ SERVIS

Řádná kalibrace je nezbytná pro konzistenci, a tím i kvalitu produktu. Každoroční servis zahrnuje vážicí systémy, průtokoměry, objemového dávkovače a měřicí sondy.

Výhody

 • Zajištění přesného měření
 • Splnění požadavků kontroly kvality na zkušební cykly
 • Bezproblémové dodržení současných norem
 • Eliminace možných chyb dříve, než dojde k poškození
 • Požadované inspekční a zkušební nástroje k dostání za rozumnou cenu
 • Společnost Ammann nabízí konzultaci i s ostatními výrobci a kalibraci jejich zařízení

ÚDRŽBA HOŘÁKU

Touto každoroční údržbou lze docílit úspor skrze nižší spotřebu energie, nižších celkových provozních nákladů a ochrany výrobny. Služba zahrnuje mimo jiné údržbu průmyslových hořáků a kontrolu sušicí jednotky, filtračního systému a systému pro odstraňování prachu.

Výhody

 • Řádné seřízení snižuje emise
 • Snížené náklady na paliva
 • Delší životnost hořáku
 • Snížená pravděpodobnost poruchy
 • Řádná funkčnost potrubí bubnu snižuje opotřebení pohonu bubnu

ŘEŠENÍ ONLINE

Odborníci firmy Ammann jsou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu připraveni pomoci poskytnout řešení, které vaši výrobnu udrží v provozu na optimální úrovni. Služba zahrnuje telefonní podporu a řešení problémů online. Rovněž je prováděna pravidelná dálková údržba.

ŘEŠENÍ NA MÍSTĚ

Údržbu na místě může provádět personál firmy Ammann. Odborníci navštíví vaši výrobnu, zkontrolují její vybavení a poskytnou užitečné rady, jak do budoucna zvýšit její efektivitu a životnost. Zahrnut je i servis veškeré elektroinstalace.

KONTROLA FILTRU

Tato komplexní kontrola zahrnuje výměnu komponent, zkoušku těsnosti filtračních vložek a čištění plynových komor. Kontrola zajišťuje optimální výkon filtru a delší životnost.

SPRÁVA ÚDRŽBY

Integrovaná správa údržby (Integrated Maintenance Management) firmy Ammann je program pro časové plánování nutné údržby. Program zajišťuje automatické připomínání plánovaných prací a nadcházejících termínů a rovněž ověřuje a dokumentuje zhotovení daných úkonů.

TRÉNOVÁNÍ OBSLUHY A DALŠÍ NOVÉ NABÍDKY

Na základě žádostí zákazníků vznikly nové programy technických služeb. Ty zahrnují trénování obsluhy, monitorování podmínek, broušení bubnu a otáčení hnacích válečků. Pro více informací nás kontaktujte.