Úsilí společnosti Ammann v oblasti udržitelnosti je často zřejmé na první pohled. Jedna z našich řad obaloven asfaltových směsí například obsahuje slovo „recyklace“ přímo v názvu.

Jindy není souvislost tak zjevná – to však neznamená, že je zanedbatelná. Příkladem je technologie, která umožňuje dosáhnout požadovaného zhutnění asfaltu při menším počtu přejezdů válce, což přispívá ke snižování emisí ze spalování paliv.

Naší zodpovědností nejen vůči našim zákazníkům, ale k celému světu je prozkoumávat všechny možnosti vedoucí ke snižování uhlíkové stopy našich produktů. Dále se zavazujeme průběžně vyhodnocovat naše výrobní procesy za účelem zvyšování zisku a nepolevovat v zaměření na bezpečnost lidí, kteří naše produkty vyrábějí.

Úsilí o ozeleňování našich výrobních závodů a procesů není pro nás ve společnosti Ammann žádnou novinkou. Cítíme však rostoucí naléhavost potřeby vyvinout větší úsilí v zájmu zdraví planety. Udržitelnost je již nyní v centru našeho zájmu a bude tomu tak i v budoucnosti.

 


eMission

Všichni mluví o udržitelnosti. Společnost Ammann ji přináší s eMission.

Toto ekologické řešení je integrováno do nových výrobků Ammann. Začíná snížením emisí – a zahrnuje efektivitu, produktivitu a nižší nároky na údržbu, díky nimž jsou pracoviště ekologičtější a majitelé firem ziskovější.

  • Snížení emisí – Snižuje úroveň CO2 a dalších nečistot
  • Zvýšení efektivity – Využívá digitální technologie ke zvýšení výkonu výrobků a řízení staveniště
  • Elektrifikace – Zahrnuje alternativní zdroje energie, mimo jiné elektřinu

 

ČTĚTE VÍCE

PRODUKTOVÁ
INOVACE

Někdy je potřeba zcela nový přístup k tomu, abychom dokázali čelit novým i pokračujícím výzvám. Špičkový technický tým společnosti Ammann má za sebou historii kreativního a inovativního myšlení.

Důkazem je řada zelených technologií, jako je uhlíkově neutrální obalovna asfaltových směsí, systém inteligentního hutnění, který snižuje spotřebu paliva a omezuje vznik emisí, používání alternativních paliv a mnoho, mnoho dalších.

Jak můžeme omezit svou spotřebu a zajistit, že to, co používáme, vydrží déle? To jsou ústřední otázky v úsilí společnosti Ammann o dosažení udržitelnosti.

Neustále přemýšlíme nad tím, jak vylepšit naše zařízení, stroje či procesy, bez ohledu na to, jak malé se takové změny mohou zdát. Postupné kroky se koneckonců sčítají – to je lekce, kterou jsme se naučili za více než 150 let podnikání.

Čeho jsme již touto cestou docílili? Mimo jiné pokroky jsme snížili emise uhlíkových plynů ve všech našich zařízeních, omezili jsme potřebu likvidace odpadních kapalin a výrazně jsme zlepšili možnosti recyklace asfaltu.

EMISE A ÚČINNOST

BEZPEČNOST

Zodpovědnost vůči světu kolem nás zahrnuje ochranu zákazníků i zaměstnanců společnosti Ammann před různými riziky.

Obalovny i jednotlivé stroje mají vestavěné bezpečností prvky pro ochranu obsluhy zařízení a dalších osob na pracovišti. Důraz na bezpečnost začíná již během přepravy stroje a zahrnuje zabezpečovací prvky, jako je infračervený dálkový ovladač, bezpečnostní oj či snížená hlučnost obaloven.

Pandemie potom dále rozšířila koncept bezpečnosti jak pro naše zákazníky, tak i zaměstnance. Zdravotní krize přiměla společnost Ammann k tomu, aby zavedla preventivní opatření při interakci se zákazníky a na ochranu našich zaměstnanců během výstavby obaloven a instalace strojních zařízení u zákazníků.

Výrobní procesy a zařízení společnosti Ammann jsou pod neustálou kontrolou, která zajišťuje bezpečnost všech, kdo vyrábějí nebo používají produkty společnosti.

Závazek k udržitelnosti je zřejmý také ve výrobních závodech společnosti Ammann v Evropě, Jižní Americe, Číně a Indii.

Moderní strojní zařízení a efektivní procesy vedou ke snižování spotřeby energie a emisí, zatímco štíhlé výrobní postupy šetří cenné přírodní zdroje.

Naše provozy odrážejí závazek ke zvyšování bezpečnosti zaměstnanců a jsou vybaveny pokročilými ventilačními systémy. Komplexní školení zajišťuje bezpečnost zaměstnanců i vysokou odbornost výrobních postupů.

VÝROBA