SYSTÉM NULOVÉHO ODPADU

Prvních a posledních několik tun vyrobených během každé pracovní směny v kontinuální obalovně asfaltových směsí představuje odpad.

Alespoň tak tomu bylo dosud. Odborníci společnosti Ammann vyvinuli patentované řešení, díky kterému veškerá směs obsahuje správný podíl hrubšího i jemného kameniva od začátku až do konce. Toto kreativní řešení umožňuje ušetřit za každou směnu až 5 tun směsi, která by jinak každý den skončila jako odpad.

Co takhle používat jako palivo zdroj, který je nejen obnovitelný, ale dokonce snižuje hladinu uhlíku v atmosféře?

Nyní je to možné díky speciálnímu hořáku, který přeměňuje dřevěné piliny na obnovitelný zdroj paliva. Co dělá tento hořák vyvinutý společností Ammann ještě výjimečnějším je jeho uhlíková neutralita. Emise CO2 uvolněné při spalování dřeva jsou kompenzovány tím, že strom během svého života absorboval stejné množství uhlíku. Tato část emisí je proto uhlíkově neutrální.

Účinnost hořáku byla prokázána. Je využíván v mnoha obalovnách asfaltových směsí společnosti Ammann. Může být dodatečně instalován i ve stávajících obalovnách bez ohledu na jejich výrobce.

Dalším krokem k udržitelnosti je skutečnost, že dřevo může pocházet z místních zdrojů, čímž se omezí nutnost přepravy.

UHLÍKOVĚ
NEUTRÁLNÍ
OBALOVNA

RAH100

Paralelní buben RAH100 pracující na principu protiproudu je tak zeleným řešením, jak jen to je možné. Umožňuje výrobu nové asfaltové směsi s až 100% obsahem recyklátu.

Základem fungování paralelního bubnu RAH100 je šetrný proces zahřívání. Recyklát je potřeba zahřát na požadovanou teplotu, příliš rychlé zahřívaní by však cenný asfalt znehodnotilo.

Při použití RAH100 tyto obavy nehrozí. Zařízení se skládá ze dvou spojených částí. Jednou z nich je generátor horkého vzduchu, který obsahuje hořák a tlačí vzduch do druhé části, kterou představuje protisměrný paralelní buben.

Asfaltový recyklát do zařízení vstupuje na vzdáleném konci bubnu a pohybuje se směrem ke generátoru horkého vzduchu. Na konci paralelního bubnu je recyklát dopravován do zásobníku. Zahřátý recyklát opouští paralelní buben dříve, než teplota příliš stoupne, takže se nikdy nezahřeje na kritickou hodnotu, při které by došlo ke znehodnocení asfaltu.

KOMPLEXNÍ
ŘEŠENÍ
ZPRACOVÁNÍ
RECYKLÁTU

Zákazníkům společnosti Ammann se nabízí celá řada řešení zpracování recyklátu. Protisměrný paralelní buben RAH100 umožňuje výrobu směsi ze 100% asfaltového recyklátu. RAH60 je standardní paralelní buben, do které lze přidávat až 60 % horkého recyklátu. RAH50 je sušící buben se středním prstencem pro použití až 40 % recyklovaného materiálu.

Recyklace však může probíhat také v zařízeních, která nepoužívají žádnou z těchto specifických sušících bubnů. Jakákoli obalovna společnosti Ammann může využívat až 30 % recyklátu, který lze přidávat za studena přímo do míchacího zařízení.

Společnost Ammann vyvinula obalovny, které mohou využívat nové obnovitelné zdroje energie, a dokonce přeměňovat odpad na palivo. 

Biopaliva pocházející například z řepky nebo cukrové třtiny pomáhají s ochranou klimatu a snižují závislost na ropných produktech. Lze rovněž použít tálový olej, který vzniká jako odpadní produkt při výrobě sulfátové buničiny.

Je důležité poznamenat, že hořáky na biopaliva společnosti Ammann mohou rovněž používat tradičnější paliva, jako je zemní plyn, LPG, lehké a těžké oleje či petrolej. To může uklidnit zákazníky, kteří jsou sice otevření zkoušení nových přístupů, ale obávají se spoléhat pouze na alternativní paliva.

Schválení použití biopaliv pro stroje

Válce a lehké kompaktory Ammann mohou využívat hydrogenovaný rostlinný olej (HVO), biopalivo vyrobené z odpadu.

HVO se obvykle vyrábí z živočišných tuků nebo zpracovaných rostlinných olejů. Snižuje plynné emise CO2 až o 90 % – bez dodatečných nákladů. Každých 1000 litrů spálené standardní nafty vyprodukuje cca 2640 kg skleníkových plynů CO2, zatímco při spálení 1000 litrů HVO je to jen 260 kg skleníkových plynů CO2.

ALTERNATIVNÍ
PALIVA

SYSTÉM
INTELIGENTNÍHO
HUTNĚNÍ

Co může být šetrnější k životnímu prostředí než dosažení požadovaného zhutnění bez zbytečných přejezdů válce?

Patentovaný systém inteligentního hutnění (ACE) společnosti Ammann měří průběh hutnění a předává o něm informace v reálném čase. Systém je dostupný v několika verzích vhodných jak pro těžké válce, tak pro lehká zařízení.

Ve všech verzích poskytuje systém informace, které umožňují předejít zbytečnému hutnění, a tím dramaticky snížit spotřebu paliva, omezit emise a zpomalit opotřebení stroje.