Bazı durumlarda, Ammann’ın sürdürülebilirliğe karşı olan bağlılığı açıktır. Örneğin, asfalt karıştırma tesislerimizin bir hattı, adında “geri dönüşüm” ifadesini içermektedir.

Diğer zamanlardaysa, silindirlerin daha az geçişte sıkıştırma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan, yakıt yanmasını ve ilgili emisyonları en aza indiren teknoloji dahil olarak bağlantı o kadar belirgin değildir.

 Yeşil ürünlere ve süreçlere olan bağlılık Ammann’da yeni olan bir husus değildir. Diğer yandan, küresel sağlık yararına çabaları hızlandırmak için yenilenmiş bir aciliyet içermektedir. Sürdürülebilirlik Ammann’da bugün ve bundan sonraki tüm günlerde odak noktasıdır.

Ammann’da sürdürülebilirliği sağlamak için şunları yapacağız:

  • Yeşil tesisler ve makineleri oluştururken güvenli ve sürdürülebilir üretim uygulamalarını en üst düzeye çıkarmak.
  • Eko-odaklı paketleyiciler ve nakliye hizmetleri sağlayıcıları ile ortak olmak.
  • Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını en üst düzeye çıkaran asfalt karıştırma tesisleri geliştirmek.
  • Belirtilen gerekliliklerin ötesinde emisyonları azaltan tesisler ve makineleri temin etmek.
  • Alternatif çevre dostu yakıtların kullanımını yaygınlaştırmak.
  • Tesislerin ve makinelerin verimli çalışmasını sağlamak için ileri teknolojiyi kullanarak yakıt yanmasını ve emisyonları asgari düzeye indirmek.
  • Çalışma için gereken yağların ve diğer sıvıların hacmini azaltarak bertaraf etme gerekliliklerini de azaltmak.