YENİLİKÇİ VE İLERİYE YÖNELİK

İmalat sıcaklığının düşürülmesi, bir inşaat malzemesi olarak asfalt için yeni fırsatlar yaratır. Düşük enerji maliyetleri ve daha az emisyon, düşük sıcaklığa sahip asfaltın olumlu özelliklerinin sadece bir kısmıdır.

Piyasada ortaya çıkan artan çeşitli çözümlere rağmen, yalnızca katkı maddelerinin veya köpük bitümün kullanımı için özel bir yönteme odaklanmanın yeterli olmadığını düşünüyoruz. Proses zincirinin tamamı, belirli karıştırma dizilerine ve geri dönüşümün uygulanmasına kadar düşük bir sıcaklıkta kurutmayla başlayarak etkilenmektedir. Ammann, araştırma ve geliştirmelerini, düşük sıcaklıktaki asfaltın tüm üretim süreci üzerine yoğunlaştırdı ve başlangıç olarak bir enjeksiyon cihazı tasarlandı.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

 • Sıcak asfalt ile aynı kalite
 • Düşük enerji tüketimi
 • Bir ton asfalt başına daha düşük CO2 emisyonu
 • Yol inşaat sahasında daha düşük emisyonlar
 • Geri dönüşüm için ideal destek
 • Bitüm eskimesinin azaltılması

ENERJİ VERİMLİLİĞİ, DÜŞÜK EMİSYON VE CO₂ OPTİMİZASYONU

Yeni teknolojiler düşük sıcaklıklarda asfalt üretimini mümkün kılmaktadır. Bir ton asfalt başına enerji tüketimi ve yol inşaat sahasındaki emisyonlar önemli ölçüde düşmektedir. Geleneksel asfalt 170 °C civarında üretilirken, günümüzün düşük sıcaklık işlemleri 100 °C civarında üretim sıcaklıklarına izin vermektedir. Ammann bunun için çeşitli teknolojiler sunuyor. Köpük bitüm, vakslar ve diğer katkı maddeleri, özel bitüm veya alternatif karıştırma döngüleri, uygulamaya bağlı olarak kullanılabilmektedir.

AMMANN KÖPÜK

Ammann, geleceğin düşük sıcaklığa sahip asfaltta yattığına inanıyor. Müşteriler ve laboratuvarlarla işbirliği içinde Ammann Köpük işlemini geliştirdik.

Bu işlem, bitümün su ile köpüklenmesine dayanır ve sürekli ve harman plentlerinde kullanılır. Ammann Köpük herhangi bir kimyasal katkı maddesi olmadan çalışır ve ayrıca minimum çabayla mevcut tesislere de uyarlanabilir.

İşlem, köpük üretecine sıcak bitüm pompalandığında başlar. Kimyasal katkı maddesi içermeyen soğuk su yüksek basınç altında enjekte edilir ve sıcak bitüm ile karıştırılır. Bu su/bitüm karışımı daha sonra çıkıştan verilir. Karışım köpük üreticisinden ayrıldığında su genleşir ve köpük bitüm meydana gelir.

AVANTAJLAR

 • Ham agreganın yaklaşık 115 °C’ye kadar ısıtılması
 • Bitüm ve agregaların mükemmel karışımı
 • Düşük sıcaklıklarda asfalt sıkıştırma
 • Köpük üreteci sürekli ve harman plentlerine entegre edilebilir
 • Mevcut plentlere uyarlama mümkündür

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close