Adil bir ihbar sistemi, iyi kurumsal yönetişim için önemli bir araçtır. Yasa ve iç yönetmelik ihlallerinin hızlı bir şekilde tespit edilmesine, gecikmeden soruşturulmasına ve kanıtlanmış suistimallerin ele alınmasına yardımcı olur.

Ammann Group veya çalışanlarıyla bağlantılı yüksek riskli ihlallere ilişkin göstergeleriniz varsa, aşağıdaki raporlama formu aracılığıyla Uyum Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz. Bir Ammann çalışanıysanız, 100981 numaralı dahili ihbar yönergesine uymanız gerekir.
 
Özellikle, şirket için yüksek risk teşkil eden ihlaller arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 • Yolsuzluk, anti-tröst ve kara para aklama suçları
 • Önemli kapsam veya miktarda hırsızlık, dolandırıcılık ve kaynaksız zenginleşme suçları
 • Fiziksel veya ruhsal sağlığın ciddi şekilde zarar görmesi
 • Ağır cinsel taciz, ayrımcılık ve ırkçılık vakaları
 • Veri koruma kurallarının cezai ihlalleri
 • Harici olarak tespit edilebilecek önemli etkiye sahip muhasebe ve defter tutma ihlalleri
 • Mühendislik şartnameleri ve/veya teknik güvenlik ile ilgili ciddi ihlaller
 • İnsan hakları ihlalleri (örneğin BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerinin ihlali)
 • Çevresel düzenlemelerle bağlantılı ihlaller ve/veya bir ürünün çevresel uygunsuzluğu
 • İhracat kontrolü veya yaptırım ihlalleri
 • İhbar sisteminin bütünlüğüne yönelik ciddi ihlaller, örneğin, ihbarcının anonimliğinin veya raporlama yükümlülüklerinin ciddi şekilde ihlal edilmesi
 • Diğer yüksek riskler, örneğin şirketin önemli kayıplara uğramasına neden olan ihlaller
 • Şirketin itibarına ciddi zarar vermesi muhtemel ihlaller

 
Lütfen büyük bir risk ihlaline ilişkin şüphelerinizi daha ayrıntılı olarak açıklayın. Herhangi bir sorunuz olması durumunda iletişim e-posta adresi veya telefon numarası gibi bilgilerinizi sağlayın. Bilgileriniz gizli tutulacaktır. Bununla birlikte, raporunuzu Uyum Ofisine isimsiz olarak posta yoluyla da gönderebilirsiniz. Uyum Ofisi daha sonra raporunuzu kontrol edecek ve yerel yasal gereklilikleri göz önünde bulundurarak buna göre hareket edecektir.


"*" gerekli alanları gösterir

(lütfen en uygun kriteri seçin)
(Tarih, saat, süre, sıklık vb.)
(Ülke, konum, fabrika vb.)
(Örn., ilgili kişinin adı)
(Şüpheli ihlalin, koşulların ve çevreleyen koşulların tam açıklaması)
(Tanıklar, isim, telefon numarası, vb.)
(Lütfen bu alanı, gerektiğinde bize ek bilgi sağlamak için kullanın, örneğin, etkilenen kişinin motivasyonu, etkilenen kişi tarafından ihlal edilen düzenleme vb.)
Raporunuz, şirketimiz ve çalışanlarımızın yanı sıra iş ortaklarımız ve genel kamuoyu için zararı önlememize ve eksikliklerin tespit edildiği durumlarda kendi politikalarımızı daha iyi uygulayabileceğimiz yolları belirlememize yardımcı olur.

Desteğiniz için teşekkür ederiz.

Adımı, telefon numaramı, e-posta adresimi ve ev adresimi girerek ve "Gönder" düğmesine tıklayarak, Ammann Group'un benimle devam eden iletişim kesin olarak durdurulana kadar mevcut veri koruma beyanına uygun olarak söz konusu kişisel verileri toplayabileceğini, işleyebileceğini, kullanabileceğini ve elektronik olarak saklayabileceğini kabul ediyorum. Onayımı özgürce veriyorum ve gelecek için geçerli olmak üzere istediğim zaman iptal edebilirim. Kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.