EK MODÜLLER

Özel as1 Kontrol Sistemi modülleri kullanarak plentinizden en iyi şekilde yararlanın.

ÇAKIL KIRMA TARİFLERİ

Bu modülün kullanımı, en nadir nihai ürünün bile mümkün olan en yüksek miktarda üretilmesini sağlar. Kaynak ve hedef silo seviyelerinde operatör faktörleri.

GECE VARDİYASININ OPTİMİZASYONU

Bu modül ile plent gece insansızdır, ancak tüm dozaj siloları dolana kadar üretime devam eder. Arıza durumunda kontrol sistemi makineyi güvenli duruma geçirir ve belirlenen çalışanları uyarır.

GECE KENDİ KENDİNE YÜKLEME

Müşteriler kimlik kartlarını kullanarak geceleri dozaj plentinden malzeme alabilirler. Plent personelinin varlığı gerekli değildir.

AS1 IMM

as1 IMM, tesis bakımını planlamak ve izlemek için ideal bir araçtır. Modül tamamen as1 Kontrol Sistemine entegre edilmiştir. Sabit zaman çizelgeleri ile veya fiili çalışma saatlerine veya miktarlarına dayalı olarak görevleri destekler. Ayrıca belirli olayların girilmesini de sağlar. Plent personeli, personele kolay talimatlar için videolar, resimler veya belgeler gibi multimedya bilgilerini içeren görevler oluşturabilir. Sipariş bilgileri ve fiyatları içeren belgeler de oluşturulabilir. Bunlar, fiili ve planlı bakım maliyetleri hakkında bir rapor geliştirmek için bireysel görevlere eklenebilir. Bildirimler, bakım çalışmalarının ne zaman yapılacağını personele hatırlatır.

Features

 • Yaklaşan bakım çalışmalarının listesi
 • as1 kontrol sisteminden çalışma saatleri ve üretim miktarlarının kullanımı
 • Düzenli ve olaya dayalı bakım çalışmalarının planlanması
 • Maliyet takibi
 • Ayrıntılı, multimedya çalışma talimatlarının entegrasyonu

AS1 EXCEL EKLENTİSİ

as1 Excel Eklenti modülü, Microsoft Excel elektronik tablo yazılımı kullanılarak daha fazla işlem için kapsamlı as1 veritabanından veri aktarmayı kolaylaştırır. Temel as1 sürümü kapsamlı istatistiksel veri raporları sağlar. Bu modül, daha fazla veri değerlendirmesi için kendi gösterge tablonuzu oluşturmanıza olanak tanır. Veriler ayrıca çevrimdışı olarak indirilebilir ve değerlendirilebilir. Modül, üretim istatistikleri, bileşen tüketimi, RAP kullanımı ve daha fazlası gibi önceden tanımlanmış çeşitli veri sorguları sağlar. Bu tür veriler, Excel aracılığıyla değerlendirildiğinde, karar vericiler için önemli bilgiler sağlayabilir.

Özellikler

 • Tanımlanmış verileri doğrudan Excel veritabanınıza indirir
 • Yeni oluşturulan veriler bir fare tıklamasıyla her zaman sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir
 • Veriler tek bir güvenilir kaynakta tutulur

AS1 KAMYON TARTIMI

as1 Kamyon Tartım modülü, araçları tartmak ve irsaliye oluşturmak için kullanılabilir. Verimlilik, maliyet tasarrufu ve memnun müşteriler sağlar. Makbuzlar elektronik olarak faturalandırma sistemine aktarılabilir, bu da idari işleri önemli ölçüde azaltır. Modül, bağımsız bir sistem olarak çalıştırılabilir veya işlemlerinizi daha da kolaylaştırmak için as1 LoadOut ile birleştirilebilir.

Özellikler

 • Azalan idari maliyetler
 • İrsaliye oluşturma
 • Tek tuşla gerekli miktarı yükler ve irsaliyeyi yazdırır