Modüller, ekibinizin eğitim çalışmalarını düzenlemenize yardımcı olur. Örneğin, kapsamlı dersler alabilir ve tek bir makinede uzman olabilirsiniz. Veya eğer tercih ederseniz, ekibiniz bunun yerine bilgisini genişletebilir.

Tüm ürün yelpazesinde uzman olmak istiyorsanız ne olur? Modüller bunu da sağlayabilmektedir.

TEMEL DERSLER

Bunlar en sık talep edilenlerdir. Bir makine hattına odaklanırlar; örneğin tüm Tokmaklar. Katılımcı, Tokmak ürünleri hakkında bilgi edinmek için günlerini ve genellikle bir haftasını harcar.

Tabii ki bu öğrenme Tokmaklar ile sınırlı değil, tüm Ammann ürün grubu için de geçerlidir.

 

ALT DERSLER

Bu dersler makine grubu yerine tek bir makineye odaklanır. Örneğin, tüm Tokmaklar hakkında bilgi vermek yerine, alt ders belirli bir Tokmağı ayrıntılı olarak ele alabilir. Alt dersler tipik olarak iki gün boyunca devam eder ve ikinci (hatta üçüncü) bir dersin eğitim merkezinde bir hafta boyunca alınmasını sağlar.

ÜRÜN DERSLERİ

Ammann sıkıştırma makineleri ile ilgili önemli bilgiler bu derslerin merkezinde yer almaktadır. Eğitim, doğru kullanımı ve temel bakımı içerir.

İDARİ DERSLER

Katılımcı, garanti taleplerinin, yedek parça alım siparişlerinin, eğitimin, teknik destek taleplerinin ve servis ipuçlarının etkin kullanımını öğrenir. Bu derse katılanlar tüm Ammann teknik yayınlarını ve yönetim araçlarını kullanabilecekler.

HİZMETE ALMA DERSLERİ

Katılımcı işletme, bakım ve Ammann sıkıştırıcılarının ve asfalt finişerlerinin devreye alınmasının nasıl organize edileceğini ayrıntılı olarak öğrenir.

AKILLI SIKIŞTIRMA DERSLERİ

Katılımcı Ammann makinelerinde kullanılan ACEforce, ACEpro ve ACEplus sistemlerini öğrenir. Dersi alan kişiler ACE sistemlerinin uygun şekilde kullanımını, bakımını, teşhisini ve onarımını öğreneceklerdir.

Sunulanlar arasında, ASC silindirlerine odaklanan Toprak Sıkıştırıcıları için ACE iii Sistemi ve ARP 95, ARX 90 ve ARX 110’daki sistemleri ele alan Asfalt Sıkıştırıcıları için ACE iii Sistemi bulunmaktadır.