Aynı modüller temel, takip ve ileri seviye derslerde öğretilir. Değişimler, modüllerin içindeki içerik farklılıklarıdır.

PROSES TEKNOLOJİSİ

Bu modülün yapısı asfalt plentinin operasyonları ve temel bileşenlerin işlevi etrafında oluşturulmuştur.

PLENT GÜVENLİĞİ

Bu modül, öğrencinin ve tüm plent personelinin güvenliğinin nasıl sağlanacağı üzerine tartışmalarla birlikte, tesislerdeki potansiyel risklere odaklanmaktadır.

MEKANİK VE ELEKTRİKSEL İŞLEVLER

Bu modül “nasıl” ve “neden”leri kapsar. Anahtar bileşenler nasıl çalışır ve neden bu şekilde çalışırlar?

BAKIM

Bu modül, gerekli bakım gereksinimlerinin anlaşılmasını sağlar ve bakım kılavuzlarını yorumlar. Ayrıca yedek parça tanımlama dersleri ve önleyici çalışmaların nasıl yürütüleceğini de içerir.

AS1 KONTROL SİSTEMİ

Dersler kontrol sisteminin çalışmasına ve sistemin harici plent donanımı ile nasıl iletişim kurduğuna odaklanır. Diğer talimat alanları arasında bilgisayar ekranında sembol tanımlama, uygun başlatma prosedürleri ve bir as1 simülatöründeki üretim operasyonları yer alır.