SYSTÉM ŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ

ZKUŠENOSTI A AUTOMATIZACE

Znalosti získané za šest desetiletí v betonářském průmyslu se promítají také do řídicího systému as1. Společnost Ammann rozumí potřebám vašeho podnikání a ví, kde leží příležitosti ke zlepšení efektivity. Potřebujete řídicí systém, který ihned zvýší ziskovost vaší betonárky a bude v tomto trendu pokračovat i do budoucna.

CO ODLIŠUJE ŘÍDICÍ SYSTÉM AS1 FIRMY AMMANN?

ŘÍDICÍ SYSTÉM AS1 PRO ŠARŽOVÉ VÝROBNY SMĚSÍ

Řídicí systém as1 pro šaržové výrobny betonových směsí umožňuje obsluze ovládat doplňování kameniva a měření kameniva, pojiv, vody a přísad. Systém lze snadno ovládat. Veškeré funkce jsou řízeny pomocí klávesnice a myši. Funkce zařízení lze snadno sledovat v reálném čase skrze intuitivní obrazovky. Hlášení a varování jsou zasílány obsluze ve zvukové i vizuální podobě, což v případě potřeby zajišťuje jejich rychlou reakci. Výsledkem je intuitivní systém zvyšující efektivitu a ziskovost.

Hlavní výhody

 • Výroba betonové směsi s nebo bez regulace konzistence
 • Vizuální zobrazení konzistence směsi na obrazovce výroby
 • Automatická funkce dovažování u všech vah
 • Hrubé/jemné měření
 • Automatická korekce pojiva za chodu
 • Přepnutí na záložní silo
 • Zobrazení vlhkosti jednotlivých druhů kameniva
 • Automatické měření vlhkosti nebo manuální nastavení vlhkosti pro každý druh kameniva
 • Korekce referenční hodnoty vody nezávislá na receptu (denní korekce vody)
 • Voda pro oplachování váhy příměsí
 • Manuální zastavení automatického měření vody
 • Automatické ovládání vyprazdňovacích a měřicích nástrojů
 • Signalizace chyby tolerance
 • Změna naloženého objemu v průběhu výroby
 • Možnost přepínání mezi manuálním a automatickým ovládáním nakládání
 • Výrobní údaje konkrétní pro danou jednotku
 • Rozlišení zpráv, varování a chyb pro řádné stanovení priorit
 • Lokální diagnostické pomůcky
 • Údržba online metodami

Speciální moduly

Volitelné moduly Ammann as1 umožní vašemu zařízení poskytovat ještě větší hodnotu.

 

PŘÍDAVNÉ MODULY