Vaši odborníci na místě mohou vyřešit většinu problémů pomocí detailních hlášení, integrovaných schémat zapojení a diagnostických nástrojů v systému as1. Pro případ potřeby společnost Ammann poskytuje asistenční linku obsluhovanou školenými pracovníky, kteří mohou prostřednictvím vzdáleného přístupu provést diagnostiku či údržbu zařízení. Moderní komunikační prostředky a pracovníci asistenční linky snižují potřebu servisu na místě a zajišťují rychlá, nenákladná a efektivní řešení.

ZOBRAZIT NAŠI ASISTENČNÍ LINKU


Vzdálená podpora


Vaše IP adresa:

89.24.222.20