Hutnicí technologie může mít významný vliv na konečný výsledek. Použitím technologie je možné minimalizovat přejezdy a značně ušetřit na pracovní síle, palivu a opotřebení stroje. Skrze technologii je rovněž možné potvrdit dosažení cílového zhutnění, a odpadá tak potřeba nákladných předělávek na staveništi.

HUTNÍCÍ TECHNOLOGIE

 

Technologie není ve stavitelství silnic nová. Když se ale podíváte zpět, a potom vpřed, uvědomíte si, že jsme uprostřed technologické revoluce, která přinese prospěch těm, kdo vítají změny – a nechávají za sebou ty, co se jim brání.

PŘIVÍTEJTE TECHNOLOGII, NEBO ZŮSTAŇTE POZADU

HUTNĚNÍ VIBRAČNÍMI DESKAMI

TŘÍHŘÍDELOVÝ BUDICÍ SYSTÉM

Patentovaný tříhřídelový budicí systém firmy Ammann poskytuje vynikající stoupavost a hutnicí výkon. Systém zajišťuje výborné výsledky i na soudržných zeminách.

Tříhřídelový budicí systém eliminuje trhavé pohyby a umožňuje plynulý posun i na těžké, soudržné zemině. Díky konzistentnímu pohybu tohoto unikátního systému lze snadně překonávat překážky, popř. hutnit zásypové materiály s vysokým obsahem vlhkosti. Toho je docíleno bez obvyklého sacího efektu, který může hutnicí desky zastavit.

Snadné ovládání a manévrovatelnost desky pomáhá zejména v případech nutnosti použití nízké frekvence/vysoké amplitudy.

 

ACE U VIBRAČNÍCH DESEK

Unikátní výhody populárního systému Ammann Compaction Expert (ACE) pro optimální kontrolu zhutnění lze nyní využít i u vibračních desek firmy Ammann. Systém ACE zobrazuje a měří stupeň zhutnění, čímž zvyšuje efektivitu na staveništi a umožňuje kontrolu kvality.

Režim provozu
Vibrace generované budicími hřídelemi jsou snímány senzory na spodní desce, které přenáší údaje akcelerace a relativní polohy budičů do kontrolního systému. Patentovaný kontrolní systém s displejem na držadle izolovaný od vibrací zajišťuje trvalý maximální výkon stroje. K tomu přispívá vysoce účinná kontrola hutnění s testovaným plně hydraulickým systémem – standardní výbava u vysokozátěžových vibračních desek firmy Ammann.

INTELIGENTNÍ HUTNĚNÍ ZEMINY

Na staveništích jsou stále více požadovány přesné, přehledné a ověřitelné procesy hutnění. Společnost Ammann učinila první kroky při zajišťování těchto procesů v roce 1998 s nástupem automatického systému měření a kontroly hutnění ACE (Ammann Compaction Expert).

ACE byl průběžně zdokonalován od svého uvedení na trh a stále zůstává nejlepším v tomto průmyslovém odvětví. Jedná se o jediný systém, který automaticky přizpůsobuje amplitudu a frekvenci vlastnostem hutněného povrchu.

Výhody technologie ACE jsou značné. Patří mezi ně:

 • Snížení počtu přejezdů válce, a tím i spotřeby paliva, pracovní síly a opotřebení stroje.
 • Zajištění řádného zhutnění bez nutnosti nákladných předělávek, které v některých případech vyžadují i návrat na staveniště.
 • Prodloužení životnosti hutněného materiálu (a na něm umístěných objektů) zajištěním homogenního povrchu bez slabých míst.

Technologii ACE lze aplikovat pro hutnění zeminy i asfaltu. K dispozici jsou tři varianty systému ACE:

ACEpro

 • Pro použití u tahačových válců a těžkých asfaltových válců
 • Umožňuje měření hutnění, automatické řízení a dokumentační systém
 • Přesně měří a vyhodnocuje tuhost materiálu
 • ACEpro průběžně seřizuje frekvenci a amplitudu podle naměřených hodnot hutnění.
 • Směřováním optimální síly do země umožňuje nejvyšší účinnost hutnění
 • ACEpro eliminuje skákání běhounů, a proto minimalizuje nebezpečí nadměrného hutnění nebo zničení materiálu
 • Zahrnuje dokumentační software ADS s funkcí analýzy
 • Dokáže využívat GPS produkty od všech velkých výrobců pro zajištění mapování a vedení obsluhy

ACEforce

 • Pro použití u tahačových válců, lehkých a těžkých asfaltových válců a vibračních desek
 • Umožňuje měření a dokumentaci
 • Přesně měří a vyhodnocuje tuhost materiálu
 • Funkce vedení obsluhy zobrazuje průběh hutnění
 • Zahrnuje dokumentační software ADS s funkcí analýzy
 • Dokáže využívat GPS produkty od všech velkých výrobců pro zajištění mapování a vedení obsluhy

ACEecon

 • Pro použití u vibračních desek
 • Zařízení pro relativní měření hutnění
 • Průběžné informace o hodnotách hutnění
 • Informuje o dosažení maximálního zhutnění

ACEecon

ACEecon je systém inteligentního hutnění firmy Ammann, který poskytuje obsluze lehkých strojů přesné údaje v reálném čase.

Systém ACEecon průběžně měří zhutnění a předává tyto informace obsluze prostřednictvím LED displeje v horní části stroje.

Tyto informace jsou pro obsluhu extrémně cenné a provozovateli ve výsledku zajišťují ziskovost, protože z procesu hutnění eliminují nutnost odhadování.

Bez systému ACEecon obsluha musí úroveň zhutnění odhadnout. Pokud obsluha zhutnění přecení, může místo opustit předčasně a zanechat za sebou nedokončenou práci. To může vést k problémům s kvalitou a nákladnému přepracování.

Ke ztrátě produktivity a výdělků může dojít i v případě podcenění zhutnění, kdy obsluha pokračuje v práci i po dosažení požadovaného výsledku. Tento špatný odhad vede k plýtvání pracovní síly a paliva a přičítá provozní hodiny na stroji.

 

HUTNĚNÍ POMOCÍ GPS

ACEplus kombinuje systém měření a kontroly ACE s navigačním systémem. Představuje tak účinný analytický a dokumentační systém pro plynulé řízení hutnění (CCC).

Satelitní navigační systém přesně přiřadí naměřené hodnoty hutnění k souřadnicím polohy a aktuálnímu času. Grafický displej naměřených dat zobrazí proces zhutňování na místě a umožňuje rychlou a spolehlivou analýzu provedení.

Systém ACEplus tak zvyšuje spolehlivost procesu a zahrnuje do něho kontrolu kvality.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close