Hutnicí technologie může mít významný vliv na konečný výsledek. Použitím technologie je možné minimalizovat přejezdy a značně ušetřit na pracovní síle, palivu a opotřebení stroje. Skrze technologii je rovněž možné potvrdit dosažení cílového zhutnění, a odpadá tak potřeba nákladných předělávek na staveništi.

Technologie není ve stavitelství silnic nová. Když se ale podíváte zpět, a potom vpřed, uvědomíte si, že jsme uprostřed technologické revoluce, která přinese prospěch těm, kdo vítají změny – a nechávají za sebou ty, co se jim brání.

HUTNĚNÍ VIBRAČNÍMI DESKAMI

TŘÍHŘÍDELOVÝ BUDICÍ SYSTÉM

Patentovaný tříhřídelový budicí systém firmy Ammann poskytuje vynikající stoupavost a hutnicí výkon. Systém zajišťuje výborné výsledky i na soudržných zeminách.

Tříhřídelový budicí systém eliminuje trhavé pohyby a umožňuje plynulý posun i na těžké, soudržné zemině. Díky konzistentnímu pohybu tohoto unikátního systému lze snadně překonávat překážky, popř. hutnit zásypové materiály s vysokým obsahem vlhkosti. Toho je docíleno bez obvyklého sacího efektu, který může hutnicí desky zastavit.

Snadné ovládání a manévrovatelnost desky pomáhá zejména v případech nutnosti použití nízké frekvence/vysoké amplitudy.

 

ACE U VIBRAČNÍCH DESEK

Unikátní výhody populárního systému Ammann Compaction Expert (ACE) pro optimální kontrolu zhutnění lze nyní využít i u vibračních desek firmy Ammann. Systém ACE zobrazuje a měří stupeň zhutnění, čímž zvyšuje efektivitu na staveništi a umožňuje kontrolu kvality.

Režim provozu
Vibrace generované budicími hřídelemi jsou snímány senzory na spodní desce, které přenáší údaje akcelerace a relativní polohy budičů do kontrolního systému. Patentovaný kontrolní systém s displejem na držadle izolovaný od vibrací zajišťuje trvalý maximální výkon stroje. K tomu přispívá vysoce účinná kontrola hutnění s testovaným plně hydraulickým systémem – standardní výbava u vysokozátěžových vibračních desek firmy Ammann.

INTELIGENTNÍ HUTNĚNÍ ZEMINY

Na staveništích jsou stále více požadovány přesné, přehledné a ověřitelné procesy hutnění. Společnost Ammann učinila první kroky při zajišťování těchto procesů v roce 1998 s nástupem automatického systému měření a kontroly hutnění ACE (Ammann Compaction Expert).

ACE byl průběžně zdokonalován od svého uvedení na trh a stále zůstává nejlepším v tomto průmyslovém odvětví. Jedná se o jediný systém, který automaticky přizpůsobuje amplitudu a frekvenci vlastnostem hutněného povrchu.

Výhody technologie ACE jsou značné. Patří mezi ně:

 • Snížení počtu přejezdů válce, a tím i spotřeby paliva, pracovní síly a opotřebení stroje.
 • Zajištění řádného zhutnění bez nutnosti nákladných předělávek, které v některých případech vyžadují i návrat na staveniště.
 • Prodloužení životnosti hutněného materiálu (a na něm umístěných objektů) zajištěním homogenního povrchu bez slabých míst.

Technologii ACE lze aplikovat pro hutnění zeminy i asfaltu. K dispozici jsou tři varianty systému ACE:

ACEpro

 • Pro použití u tahačových válců a těžkých asfaltových válců
 • Umožňuje měření hutnění, automatické řízení a dokumentační systém
 • Přesně měří a vyhodnocuje tuhost materiálu
 • ACEpro průběžně seřizuje frekvenci a amplitudu podle naměřených hodnot hutnění.
 • Směřováním optimální síly do země umožňuje nejvyšší účinnost hutnění
 • ACEpro eliminuje skákání běhounů, a proto minimalizuje nebezpečí nadměrného hutnění nebo zničení materiálu
 • Zahrnuje dokumentační software ADS s funkcí analýzy
 • Dokáže využívat GPS produkty od všech velkých výrobců pro zajištění mapování a vedení obsluhy

ACEforce

 • Pro použití u tahačových válců, lehkých a těžkých asfaltových válců a vibračních desek
 • Umožňuje měření a dokumentaci
 • Přesně měří a vyhodnocuje tuhost materiálu
 • Funkce vedení obsluhy zobrazuje průběh hutnění
 • Zahrnuje dokumentační software ADS s funkcí analýzy
 • Dokáže využívat GPS produkty od všech velkých výrobců pro zajištění mapování a vedení obsluhy

ACEecon

 • Pro použití u vibračních desek
 • Zařízení pro relativní měření hutnění
 • Průběžné informace o hodnotách hutnění
 • Informuje o dosažení maximálního zhutnění

ACEecon

ACEecon je systém inteligentního hutnění firmy Ammann, který poskytuje obsluze lehkých strojů přesné údaje v reálném čase.

Systém ACEecon průběžně měří zhutnění a předává tyto informace obsluze prostřednictvím LED displeje v horní části stroje.

Tyto informace jsou pro obsluhu extrémně cenné a provozovateli ve výsledku zajišťují ziskovost, protože z procesu hutnění eliminují nutnost odhadování.

Bez systému ACEecon obsluha musí úroveň zhutnění odhadnout. Pokud obsluha zhutnění přecení, může místo opustit předčasně a zanechat za sebou nedokončenou práci. To může vést k problémům s kvalitou a nákladnému přepracování.

Ke ztrátě produktivity a výdělků může dojít i v případě podcenění zhutnění, kdy obsluha pokračuje v práci i po dosažení požadovaného výsledku. Tento špatný odhad vede k plýtvání pracovní síly a paliva a přičítá provozní hodiny na stroji.

 

HUTNĚNÍ POMOCÍ GPS

ACEplus kombinuje systém měření a kontroly ACE s navigačním systémem. Představuje tak účinný analytický a dokumentační systém pro plynulé řízení hutnění (CCC).

Satelitní navigační systém přesně přiřadí naměřené hodnoty hutnění k souřadnicím polohy a aktuálnímu času. Grafický displej naměřených dat zobrazí proces zhutňování na místě a umožňuje rychlou a spolehlivou analýzu provedení.

Systém ACEplus tak zvyšuje spolehlivost procesu a zahrnuje do něho kontrolu kvality.