Hutnicí technologie může mít významný vliv na konečný výsledek. Použitím technologie je možné minimalizovat přejezdy a značně ušetřit na pracovní síle, palivu a opotřebení stroje. Skrze technologii je rovněž možné potvrdit dosažení cílového zhutnění, a odpadá tak potřeba nákladných předělávek na staveništi.

TŘÍHŘÍDELOVÝ BUDICÍ SYSTÉM

Patentovaný tříhřídelový budicí systém firmy Ammann poskytuje vynikající stoupavost a hutnicí výkon. Systém zajišťuje výborné výsledky i na soudržných zeminách.

Tříhřídelový budicí systém eliminuje trhavé pohyby a umožňuje plynulý posun i na těžké, soudržné zemině. Díky konzistentnímu pohybu tohoto unikátního systému lze snadně překonávat překážky, popř. hutnit zásypové materiály s vysokým obsahem vlhkosti. Toho je docíleno bez obvyklého sacího efektu, který může hutnicí desky zastavit.

Snadné ovládání a manévrovatelnost desky pomáhá zejména v případech nutnosti použití nízké frekvence/vysoké amplitudy.


INTELIGENTNÍ HUTNĚNÍ ZEMINY

ACE je systém inteligentního hutnění firmy Ammann, který poskytuje přesné údaje v reálném čase.

Na staveništích jsou stále více požadovány přesné, přehledné a ověřitelné procesy hutnění. Společnost Ammann učinila první kroky při zajišťování těchto procesů v roce 1998 s nástupem automatického systému měření a kontroly hutnění ACE (Ammann Compaction Expert).

ACE byl průběžně zdokonalován od svého uvedení na trh a stále zůstává nejlepším v tomto průmyslovém odvětví. Jedná se o jediný systém, který automaticky přizpůsobuje amplitudu a frekvenci vlastnostem hutněného povrchu.

Výhody technologie ACE jsou značné. Patří mezi ně:

 • Snížení počtu pojezdů válce, a tím i spotřeby paliva, pracovní síly a opotřebení stroje.
 • Zajištění řádného zhutnění bez nutnosti nákladných předělávek, které v některých případech vyžadují i návrat na staveniště.
 • Prodloužení životnosti hutněného materiálu (a na něm umístěných objektů) zajištěním homogenního povrchu bez slabých míst.

Technologii ACE lze aplikovat pro hutnění zeminy i asfaltu. K dispozici jsou tři varianty systému ACE:

 
 

ACE

Pro použití u vibračních desek a příkopových válců

 • Zařízení pro relativní měření hutnění
 • Průběžné informace o hodnotách hutnění
 • Informuje o dosažení maximálního zhutnění
 • Systém ACE průběžně měří zhutnění a předává tyto informace obsluze prostřednictvím LED displeje v horní části stroje

 

ACEforce

Pro použití u tahačových válců, lehkých a těžkých asfaltových válců

 • Umožňuje měření a dokumentaci
 • Přesně měří a vyhodnocuje tuhost materiálu
 • Funkce vedení obsluhy zobrazuje průběh hutnění
 • Zahrnuje dokumentační software ADS s funkcí analýzy
 • Dokáže využívat GPS produkty od všech velkých výrobců pro zajištění mapování a vedení obsluhy

 

ACEpro

Pro použití u tahačových válců a těžkých asfaltových válců

 • Umožňuje měření hutnění, automatické řízení a dokumentační systém
 • Přesně měří a vyhodnocuje tuhost materiálu
 • Průběžně seřizuje frekvenci a amplitudu podle naměřených hodnot hutnění
 • Směřováním optimální síly do země umožňuje nejvyšší účinnost hutnění
 • Eliminuje skákání běhounů, a proto minimalizuje nebezpečí nadměrného hutnění nebo zničení materiálu
 • Zahrnuje dokumentační software ADS s funkcí analýzy
 • Dokáže využívat GPS produkty od všech velkých výrobců pro zajištění mapování a vedení obsluhy
 • Intuitivní ovládání a nastavení systému plně integrované na hlavním displeji stroje

 


“CO JE TO ADS?”

Ammann Documentation System

Systém ADS umožňuje dokumentaci výsledků hutnění na staveništi měřených systémy ACEforce nebo ACEpro. Instaluje se na těžké hutnící válce Ammann a pro přesné určení polohy využívá GPS.

 • Přesná dokumentace pracoviště
 • Snadná kontrola kvality
 • Vyšší efektivita (úspora času a paliva, snížení nákladů na přepracování, prodloužení životnosti, snížení emisí CO2)
 • Žádné riziko poškození, odcizení nebo ztráty zařízení Android/iOS během záznamu

 
ADS DVOUSTRÁNKOVÝ LETÁK

 

HUTNĚNÍ POMOCÍ GPS

ACEplus kombinuje systém měření a kontroly ACE s navigačním systémem. Představuje tak účinný analytický a dokumentační systém pro plynulé řízení hutnění (CCC).

Satelitní navigační systém přesně přiřadí naměřené hodnoty hutnění k souřadnicím polohy a aktuálnímu času. Grafický displej naměřených dat zobrazí proces zhutňování na místě a umožňuje rychlou a spolehlivou analýzu provedení.

Systém ACEplus tak zvyšuje spolehlivost procesu a zahrnuje do něho kontrolu kvality.

 

S technologií Q Compaction můžete technologie válců Ammann doplnit o digitální řízení hutnění plochy s přesnou polohou na základě GPS. Informace o hutnění jsou automaticky zaznamenávány, vizualizovány pro řidiče s polohovou přesností a ukládány do datového cloudu. Tímto způsobem jsou všichni operátoři strojů na staveništi informováni o stavu zhutnění. Tím se zvyšuje kvalita a zároveň se zkracuje doba válcování.

VÍCE INFORMACÍ

 


OSCILACE

Oscilace eliminuje přibližně 90 % namáhání materiálů ve srovnání s běžným kruhovým vibračním systémem. To je důležité při hutnění na mostech, nad kanalizací a inženýrskými sítěmi a v blízkosti budov, kde může tradiční vibrační přístup způsobit škody.

Oscilace používá menší sílu, ale dodává vertikální i horizontální energii, čímž v podstatě masíruje kamenivo na místě. Běhouny udržují stálý kontakt se zemí a působí statickými i dynamickými silami.

Stroje s oscilací mohou na staveništích přinést značné výhody. V asfaltových aplikacích jsou schopny pracovat na horkých podkladech dříve než běžné válce a jsou schopny zůstat i na studených podkladech déle. Tím se výrazně rozšiřuje hutnící aplikace, což je pro časově vytížené posádky zásadní.

Válce se také skvěle hodí k utěsňování asfaltových spár. Masážní oscilační pohyb poskytuje dostatek energie k rozbití horkého asfaltu – a přitom nepoškozuje přilehlou studenou vrstvu.

Při práci na půdních aplikacích hutnící stroje zabraňují poškození citlivých struktur a nadměrnému zhutnění.