Hutnicí technologie může mít významný vliv na konečný výsledek. Použitím technologie je možné minimalizovat přejezdy a značně ušetřit na pracovní síle, palivu a opotřebení stroje. Skrze technologii je rovněž možné potvrdit dosažení cílového zhutnění, a odpadá tak potřeba nákladných předělávek na staveništi.

TŘÍHŘÍDELOVÝ BUDICÍ SYSTÉM

Patentovaný tříhřídelový budicí systém firmy Ammann poskytuje vynikající stoupavost a hutnicí výkon. Systém zajišťuje výborné výsledky i na soudržných zeminách.

Tříhřídelový budicí systém eliminuje trhavé pohyby a umožňuje plynulý posun i na těžké, soudržné zemině. Díky konzistentnímu pohybu tohoto unikátního systému lze snadně překonávat překážky, popř. hutnit zásypové materiály s vysokým obsahem vlhkosti. Toho je docíleno bez obvyklého sacího efektu, který může hutnicí desky zastavit.

Snadné ovládání a manévrovatelnost desky pomáhá zejména v případech nutnosti použití nízké frekvence/vysoké amplitudy.


INTELIGENTNÍ HUTNĚNÍ ZEMINY

ACE je systém inteligentního hutnění firmy Ammann, který poskytuje přesné údaje v reálném čase.

Na staveništích jsou stále více požadovány přesné, přehledné a ověřitelné procesy hutnění. Společnost Ammann učinila první kroky při zajišťování těchto procesů v roce 1998 s nástupem automatického systému měření a kontroly hutnění ACE (Ammann Compaction Expert).

ACE byl průběžně zdokonalován od svého uvedení na trh a stále zůstává nejlepším v tomto průmyslovém odvětví. Jedná se o jediný systém, který automaticky přizpůsobuje amplitudu a frekvenci vlastnostem hutněného povrchu.

Výhody technologie ACE jsou značné. Patří mezi ně:

 • Snížení počtu pojezdů válce, a tím i spotřeby paliva, pracovní síly a opotřebení stroje.
 • Zajištění řádného zhutnění bez nutnosti nákladných předělávek, které v některých případech vyžadují i návrat na staveniště.
 • Prodloužení životnosti hutněného materiálu (a na něm umístěných objektů) zajištěním homogenního povrchu bez slabých míst.

Technologii ACE lze aplikovat pro hutnění zeminy i asfaltu. K dispozici jsou tři varianty systému ACE:

 
 

ACE

Pro použití u vibračních desek a příkopových válců

 • Zařízení pro relativní měření hutnění
 • Průběžné informace o hodnotách hutnění
 • Informuje o dosažení maximálního zhutnění
 • Systém ACE průběžně měří zhutnění a předává tyto informace obsluze prostřednictvím LED displeje v horní části stroje

 

ACEforce

Pro použití u tahačových válců, lehkých a těžkých asfaltových válců

 • Umožňuje měření a dokumentaci
 • Přesně měří a vyhodnocuje tuhost materiálu
 • Funkce vedení obsluhy zobrazuje průběh hutnění
 • Zahrnuje dokumentační software ADS s funkcí analýzy
 • Dokáže využívat GPS produkty od všech velkých výrobců pro zajištění mapování a vedení obsluhy

 

ACEpro

Pro použití u tahačových válců a těžkých asfaltových válců

 • Umožňuje měření hutnění, automatické řízení a dokumentační systém
 • Přesně měří a vyhodnocuje tuhost materiálu
 • Průběžně seřizuje frekvenci a amplitudu podle naměřených hodnot hutnění
 • Směřováním optimální síly do země umožňuje nejvyšší účinnost hutnění
 • Eliminuje skákání běhounů, a proto minimalizuje nebezpečí nadměrného hutnění nebo zničení materiálu
 • Zahrnuje dokumentační software ADS s funkcí analýzy
 • Dokáže využívat GPS produkty od všech velkých výrobců pro zajištění mapování a vedení obsluhy

 

HUTNĚNÍ POMOCÍ GPS

ACEplus kombinuje systém měření a kontroly ACE s navigačním systémem. Představuje tak účinný analytický a dokumentační systém pro plynulé řízení hutnění (CCC).

Satelitní navigační systém přesně přiřadí naměřené hodnoty hutnění k souřadnicím polohy a aktuálnímu času. Grafický displej naměřených dat zobrazí proces zhutňování na místě a umožňuje rychlou a spolehlivou analýzu provedení.

Systém ACEplus tak zvyšuje spolehlivost procesu a zahrnuje do něho kontrolu kvality.

 

S technologií Q Compaction můžete technologie válců Ammann doplnit o digitální řízení hutnění plochy s přesnou polohou na základě GPS. Informace o hutnění jsou automaticky zaznamenávány, vizualizovány pro řidiče s polohovou přesností a ukládány do datového cloudu. Tímto způsobem jsou všichni operátoři strojů na staveništi informováni o stavu zhutnění. Tím se zvyšuje kvalita a zároveň se zkracuje doba válcování.

VÍCE INFORMACÍ

 


OSCILACE

Oscilace eliminuje přibližně 90 % namáhání materiálů ve srovnání s běžným kruhovým vibračním systémem. To je důležité při hutnění na mostech, nad kanalizací a inženýrskými sítěmi a v blízkosti budov, kde může tradiční vibrační přístup způsobit škody.

Oscilace používá menší sílu, ale dodává vertikální i horizontální energii, čímž v podstatě masíruje kamenivo na místě. Běhouny udržují stálý kontakt se zemí a působí statickými i dynamickými silami.

Stroje s oscilací mohou na staveništích přinést značné výhody. V asfaltových aplikacích jsou schopny pracovat na horkých podkladech dříve než běžné válce a jsou schopny zůstat i na studených podkladech déle. Tím se výrazně rozšiřuje hutnící aplikace, což je pro časově vytížené posádky zásadní.

Válce se také skvěle hodí k utěsňování asfaltových spár. Masážní oscilační pohyb poskytuje dostatek energie k rozbití horkého asfaltu – a přitom nepoškozuje přilehlou studenou vrstvu.

Při práci na půdních aplikacích hutnící stroje zabraňují poškození citlivých struktur a nadměrnému zhutnění.