SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH STROJŮ

Přečtěte si o strojích firmy Ammann více a objevíte v sortimentu produktů společné motivy. Převládají slova jako „produktivita“, „technologie“ a „všestrannost“, což je důvodem, proč stroje firmy Ammann jsou tak běžně využívány na staveništích jakýchkoliv tvarů a velikostí a pro různá využití.

Použití biopaliv

Stroje na spalování motorové nafty Ammann mohou využívat hydrogenovaný rostlinný olej (HVO), biopalivo vyrobené z odpadu, které snižuje emise CO2 až o 90 %.