PROJEKT: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Ammann Czech Republic a.s.

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Ammann Czech Republic a.s.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013435
Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022
Počet osob zapojených do projektu: 240

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Popis projektu: Cílem projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti Ammann Czech Republic a.s. je zvýšení kvalifikace a rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců společnosti. Projekt řeší komplexní vzdělávání v společnosti a zapojení zaměstnanců z různých pracovních pozic. Navržené vzdělávací aktivit jsou cílené na zvyšování kvalifikace zaměstnanců a jejich růst v osobních i odborných dovednostech. V projektu jsou zahrnuty vzdělávací kurzy v rámci těchto aktivit:

• Obecné IT
• Měkké a manažerské dovednosti
• Jazykové vzdělávání
• Specializované IT
• Účetní, ekonomické a právní kurzy
• Technické a jiné odborné vzdělávání

Projekt je realizován s podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů.